Ministarstvo poljoprivrede

Hrvatska za oprezan pristup po pitanju uredbe o genomskim tehnikama

Portal Novi list, Hina

Foto Dubravka Petric/PIXSELL

Foto Dubravka Petric/PIXSELL

Hrvatska je pripremila dokument u kojem traži prijelazno razdoblje od sedam godinaHrvatska je na Vijeću ministara poljoprivrede naglasila nužnost opreznog pristupa po pitanju uredbe o genomskim tehnikama, a zalaže se za prijelazno razdoblje od sedam godina u kojem bi države same odlučile hoće li i u kojem opsegu dopustiti stavljanje na tržište sjemena i bilja nastalog novim genomskim tehnikama.


Kako se navodi u priopćenju Ministarstva poljoprivrede s današnjeg sastanka Vijeća ministara poljoprivrede i ribarstva u Bruxellesu, Predsjedništvo je predstavilo stanje dosadašnjih rasprava o uredbi o novim genomskim tehnikama.


“Iako je postignut određeni napredak u pojedinim tehničkim pitanjima, Hrvatska je pripremila dokument u kojem traži prijelazno razdoblje od sedam godina u kojem bi države mogle same odlučiti hoće li i u kojem opsegu dopustiti stavljanje na tržište sjemena i bilja nastalog novim genomskim tehnikama.
U tom razdoblju bi Komisija imala vremena napraviti procjenu učinka, a države članice bi se potom mogle vratiti raspravi o zajedničkom pristupu zasnovanom na znanstvenim činjenicama, analizama i podacima”, ističu iz resora poljoprivrede.


Prenose kako je ministrica poljoprivrede Marija Vučković istaknula da je nužno jasno razgraničiti odnos s ekološkom i konvencionalnom poljoprivredom, a naglasila je i da je potrebno na zadovoljavajući način riješiti pitanje patenata.


Na sjednici Vijeća održana je i prva razmjena mišljenja o ribolovnim mogućnostima za iduću godinu.


Ministrica Vučković naglasila je da su znanstvene podloge i uvažavanje socio-ekonomskog konteksta iznimno važno polazište za ovakve rasprave, a ambiciozni ciljevi zaštite kojima je Hrvatska predana i na međunarodnoj razini daju smjernice za održivo ribarstvo. Kako su živi morski resursi djeljivi, izuzetno je važan konsolidirani i konzistentan pristup na međunarodnoj razini.


Usvojeni su i zaključci Vijeća o dugoročnoj viziji ruralnih područja, gdje se Hrvatska posebno zalaže za koherentnost politika i mjere protiv depopulacije, zaključuje se u priopćenju Ministarstva poljoprivrede.