Komunikacija u stranoj zemlji: Započnite učenje sa sto najčešćih riječi

P. N.Svakako ste primijetili da učenje kuhinjskog pribora ili voća nema previše smisla ukoliko se izgubite u stranoj zemlji. Takvo, školsko, učenje nije praktično i obeshrabrujuće djeluje na učenike. Stoga, razmislite o svome jeziku i procijenite o čemu najčešće razgovarate i koji su izrazi korisni u inozemstvu. Započnite s tim, a prilika za učenje pribora za jelo uvijek će biti.  


Nakon što ste naučili prvih sto riječi, potrebno ih je aktivno koristiti. Jedna tema razgovora vodi drugoj i na taj se način najlakše širi vokabular. Bilo bi idealno razgovarati barem jedan sat dnevno, no ukoliko nemate mogućnosti za razgovor s nekim, uvijek možete sami sebi biti najbolji prijatelj.


Nakon što usvojite novu riječ, pokušajte je što više koristiti na samome početku. Ponovite je unutar jedne minute, a zatim ponovno za nekoliko minuta i povećavajte intervale tijekom cijelog dana.