Birdwatching turizam

U 15 minuta pojedu ovcu od 40 kg: U posjetu promatračnici za bjeloglave supove na Učki

Gordana Čalić Šverko

Foto Glas Istre

Foto Glas Istre

Bjeloglavi supovi su plahe i oprezne životinje te im je potrebna faza prilagodbe na hranilište, a kada se njihov dolazak ustali promatračnica će se biti dostupna posjetiteljima Proces hranjenja supova zanimljiv je društveni događaj pri kojem ove ptice s prijetećim nastupom i borbama pokušavaju zadržati svoju poziciju na hranilištu. Uspostavlja se određena hijerarhija, što je sup stariji to je dominantniji, iskusniji i obično jede prvi. Agresivnost i želja za dominacijom opadaju s brojem zalogaja pa tako ubrzo dominiraju mlađi mužjaci, zatim ženke, a na kraju će se ako ima dovoljno hrane nahraniti i mlađi supovi.


Tridesetak supova za 15 minuta pojede lešinu ovce tešku 40 kilograma. Kako to izgleda moguće je vidjeti na hranilištu za bjeloglave supove s promatračnicom u Parku prirode Učka, trenutno jedinom takve vrste u Hrvatskoj, piše Glas Istre.


No nadasve je to rijetka prilika, jer treba biti u pravo vrijeme na pravom mjestu, točno u trenutku kada na lokaciju hranilišta sleti više bjeloglavih supova iz kvarnerske populacije koja se gnijezdi u neposrednoj blizini.
Bjeloglavi supovi su plahe i oprezne životinje te im je potrebna faza prilagodbe na hranilište, a kada se njihov dolazak ustali promatračnica će biti dostupna posjetiteljima.


Uhodavanje


– Još se uvijek uhodavamo. Preduvjet je stabilna doprema hrane, samim time i siguran dolazak supova da se oni nauče na to da na hranilištu imaju stalnu hranu. Nikada se ne može posjetiteljima garantirati sto posto da će vidjeti supove, ali može da za to postoji velika vjerojatnost.


Supove hranimo dvije godine otkako je izgrađeno hranilište, ali smo u međuvremenu imali problema s dobavom hrane. Sada smo proširili asortiman i na druge vrste životinja. Imali smo rješenje resornog ministarstva samo za ovce i koze, no toga nije bilo dovoljno pa smo ove godine proširili na lešine goveda, konja i svinje.


Sada imamo osiguran redoviti dovoz hrane na hranilište u dinamici od otprilike jednom tjedno u količini od sto do sto i pedeset kilograma. Dovoz smo dogovorili s firmom Agroproteinka iz Zagreba koja ima svoju filijalu, odnosno sabiralište u Pazinu, kaže ravnatelj Javne ustanove Park prirode Učka Egon Vasilić.


Dodaje kako ima upita zainteresiranih za takvu vrstu turističke ponude kao što je promatranje ptica. Uglavnom su to inozemne turističke agencije. Nedavno je promatračnicu obišao predstavnik agencije iz Holandije zainteresirane da svojim gostima organizirano ponudi jedan takav sadržaj.


Novac iz darovnice


Hranilište za bjeloglave supove s promatračnicom izgrađeno je prije dvije godine sredstvima darovnice Globalnog fonda za okoliš, kroz projekt PARCS kojeg su provodili Ministarstvo zaštite okoliša i energetike te Program Ujedinjenih naroda za razvoj u Hrvatskoj. Prije same izgradnje izrađena je stručna podloga na temelju koje se je pristupilo cjelom tom za sada jedinstvenom projektu u nacionalnim okvirima, i uopće odabralo lokaciju.


Iz promatračnice se mogu neopaženo promatrati i fotografirati ptice s relativno male udaljenosti. Sastoji se od sobe za promatranje ptica i ulaznog polifunkcionalnog prostora. Vanjska stjenka je kamuflirana armaturnim profilima u koje se umeću grane okolnih vrsta stabala.


Na promatračkom mjestu u blizini hranilišta, priručnik je koji osim samih bjeloglavih supova, daje i ilustrirane opise drugih ptičjih vrsta koje bi se mogle pojaviti na hranilištu. Većina supova koja dolazi na hranilište dio je kolonije na obližnjem otoku Cresu.


Kako se navodi u priručniku, hrane se strvinom srednjih i krupnih sisavaca najčešće kopitara i papkara, odnosno krava, konja, ovaca, ali i lisica, pasa i zečeva, pretežito mekšim tkivima, iznutricama, mišićima.


Dug pokretljiv vrat prekriven gustim paperjem omogućuje im duboko prodiranje u lešinu. Supovi obično nisu prvi koji načimlju lešinu. Do strvine dolaze one vrste koje su je prve uočile, svrake, vrane, gavranovi, crkavice. Supovi slijeću kada procijene da je situacija sigurna. Kako danas više nema supa starješine jedino još gavranovi imaju dovoljno jak kljun za otvaranje krupnijih strvina. Zatim se supovi počnu hraniti mekim iznutricama. Tijekom čitavog procesa manje ptice sakupljaju ono što je ostalo ili ispalo supovima prilikom hranjenja.


Bjeloglavi supovi ugrožena su vrsta u Hrvatskoj. Na kvarnerskim otocima gnijezdi se svega stotinjak parova bjeloglavih supova. Osnovna ideja ovog projekta doprinijeti je stoga očuvanju zadnje, sjevernojadranske populacije bjeloglavih supova u Hrvatskoj, omogućiti supovima hranu bliže gnijezdima kako bi se povećao njihov broj.


Nekada su se supovi gnijezdili na Učki pa se izgradnjom hranilišta stvaraju preduvjeti da se u perspektivi ponovo tamo i vrate. No hranilište je i preduvjet nove turističke ponude koja se temelji na promatranju ptica pa je nabavljen i kombi za prijevoz posjetitelja do promatračnice. Cilj je projekta razvijati održive oblike turizma te unaprijediti turističku ponudu, ali s minimalnim negativnim utjecajem na okoliš i bioraznolikost.


Ornitološka postaja


Birdwatching turizam na istarskom je poluotoku još u povojima, to nije masovan turizam, već vrlo specifičan turistički proizvod, a među onima koji u tome vide potencijal upravo je Javna ustanova Park prirode Učka koja “birdwatchersima” već ima što ponuditi.


Kroz novi EU projekt Učka 360° vrijedan 50 milijuna kuna čiji je središnji dio visitor centar koji se upravo gradi na učkarskom prijevoju Poklon, izgrađena je i ornitološka postaja na Rovozni.


Ornitološka postaja sa spavaonicom za četvero ljudi, dnevnom sobom s kuhinjom, sanitarijama…, izgrađena je za potrebe dvomjesečnog ornitološkog kampa, ali koristiti će se i za druge potrebe, znanstvene i stručne.


U sklopu EU projekta Učka 360° u planu je izraditi i objaviti ornitološki vodič Parka prirode Učka, vodič promatranja ptica s nekoliko interesantnih tura za “birdwatcherse”, odnosno ponuditi na tom zahtjevnom tržištu i takvu vrstu turističke ponude s kojom su na Učki praktički tek na početku, iako imaju zavidna ornitološka iskustva.


U suradnji s Udrugom BIOM, ujedno i projektnim partnerom projekta Učka 360°, Javna ustanova Park prirode Učka već 15 godina organizira praćenje jesenske selidbe ptica u ornitološkom kampu kod lokve Rovozna na južnom dijelu Učke. Rovozna je s godinama postala mjesto okupljanja ornitologa, biologa, ali i svih ljubitelja ptica i prirode. Na učkarskom području više je od 150 vrsta ptica, a među pticama zanimljivim za birdwatching turizam su vrtna strnadica, pupavac, sova ušara, crvendać, crnokapa grmuša….