BiH je prva u regiji dobila domaće proizvode s oznakom “proizvedeno bez GMO”

P. N.

Foto: Pixabay

Foto: Pixabay

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović je na konferenciji za medije u Sarajevu kazao da je Bosna i Hercegovina prva zemlja u regiji koja sada ima svoje proizvođače s oznakom "proizvedeno bez GMO"Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović je na konferenciji za medije u Sarajevu kazao da je Bosna i Hercegovina prva zemlja u regiji koja sada ima svoje proizvođače s oznakom “proizvedeno bez GMO”.


Prvi uspješni primjeri BEZ GMO certifikata i označavanja u BiH ostvareni su u suradnji s kompanijama Bingo i Bimal, piše bošnjački Klix.


BiH je, zajedno s 14 zemalja Dunavske regije, sudjelovala u razvoju “BEZ GMO Standarda” za Dunavsku regiju te je prva zemlja regije koja je usvojila nacionalne BEZ GMO smjernice.
Šarovič je napomenuo kako je bio jedan od 14 ministara koji je prije nekoliko godina potpisao zajedničku deklaraciju koji je označio početak ovog značajnog projekta.


Istaknuo je da se taj projekt u BiH ne bi mogao implementirati bez podrške svih nadležnih institucija u RS, FBiH, Distriktu Brčko, nadležnih tijela i agencija u BiH.


Naveo da je BiH uspostavila pravila koja se primjenjuju u BiH, a odnose se na proizvodnju, kontrolu, certifikaciju i označavanje proizvoda bez GMO supstanci.


Ministar poljoprivrede Republike Srpske, Boris Pašalić, kazao je da je ovo dobar primjer koji pokazuje da su sve institucije koje su nadležne za poljoprivredu obavile svoj dio posla. “Danas imamo nešto čime se možemo ponositi, a to je činjenica da je BiH prva zemlja u regiji koja je usvojila ove standarde”, kazao je.


Napomenuo je da je Ministarstvo poljoprivrede RS aktivno sudjelovalo u realizaciji ovih aktivnosti, ne samo kroz članstvo u radnoj grupi koja je pripremala standarde, nego su i na terenu mnogo radili s proizvođačima te su vršili edukaciju.


Direktor Agencije za sigurnost hrane BiH, Džemil Hajrić, rekao je da postoje dvije vrste smjernica koje reguliraju način proizvodnje i način kontrole proizvodnje onih proizvoda koji se označavaju kao “BEZ GMO” i drugu vrstu smjernica koja definira način označavanja takvih proizvoda i takve hrane.


“Željeli smo osigurati i takvu vrstu proizvodnje koja će garantirati našim potrošačima koji žele konzumirati nešto što nije genetički modificirano, da budu sigurni da je to proizvedeno na način kako je to predviđeno jednim okvirom”, kazao je Hajrić.


“U Bimalu smo se opredjelili za ‘BEZ GMO’ proizvodnju. Sve do sada nismo imali priliku da tu ‘BEZ GMO’ proizvodnju i obilježimo i potrošaču jasno, standardom pokažemo da je naša proizvodnja ‘BEZ GMO proizvodnja'”, navela je Nataša Pucar, direktorica korporativnih komunikacija tvrtke Bimal.


“Cilj svega ovoga su, s jedne strane, potrošači, a s druge strane domaća proizvodnja. Želimo našim potrošačima omogućiti izbor kvalitetnih domaćih proizvoda i želimo da s ovim prvim iskorakom ohrabrimo i ostale proizvođače da se uključe u ovaj proces, jer konkurentan domaći proizvod znači konkurentnu domaću privredu”, zaključio je Edin Ibrahimović, izvršni direktor za poslovne operacije tvrtke Bingo.