lignje

Ivanka Šegota

Karlobag

Ove subote natjecanje u ulovu liganja na „ličkoj rivijeri“

Ovogodišnji lignjolov u Karlobagu najavila nam je Ivanka Šegota, direktorica Tutističke zajednice općine Karlobag

LIGNJOLOVNI TRIKOVI

Znate li prepoznati situaciju u kojoj lignje pipaju? Evo kako treba reagirati

Važno je znati da lignja svoj plijen u mirovanju često prije konačnog napada vrlo pažljivo i nježno opipava, pogotovo ako je riječ o plijenu koji neće pobjeći. Takve su primjerice uginule ili ošamućene ribe ili pak naše skosavice. Tada je jako važno da to što opipa bude prihvatljivo…

PEŠKAFONDOM PO LIGNJE

Koristite li trikove kad lignje lovite peškafondom?

U situacijama kada se u izvlačenju sistema uoči kako lignja prati skosavice i peškafondo, sistem treba odmah vratiti na pola dubine i sačekati kratko vrijeme. Ukoliko se ništa ne dogodi, sistem treba spustiti u početnu lovnu poziciju, paš iznad dna i tu ponovo sačekati neko vrijeme. A ako se ni nakon nekoliko spuštanja prema dnu ništa ne dogodi, tada se može mijenjati pozicija.

PEŠKAFONDO

Koristite li peškafondo u lovu liganja ili strahujući od zadjeva vezujete olovnicu na kraju sistema? A znate li za trik puštanja po konopu?

I dok se u kurentu, što je zapravo svojevrsni drifting, u kratkom vremenu može pretražiti veće područje, na sidru se lovi u mjestu za što je preduvjet dobro poznavanje terena i sigurnost u izdašnost pozicije. Ipak, ako kurenat nije prejak, idealan je lov u kojem se puštamo po poziciji.

PEŠKAFONDOM NA LIGNJE

Kako birate teren i dubinu za lov liganja? A lovite li na sidru ili u driftu?

Kod svake podvodne uzvisine ili stepenice plimna strujanja izazivaju turbulencije koje zakuhavaju more podižu sloj finijeg taloga. Takva turbulencija privlači manje riblje organizme koji tu nalaze hranu i zaklon, bivajući istovremeno i sami hrana predatorima sa nešto više karike hranidbenog lanca. Lignje kao i svi ostali morski lovci poštuju ovu zakonitost i dobar dio ovih traženih glavonožaca lovi upravo u tom pojasu…

Dobro je znati

Lignjolovni savjeti: Kada se najbolje love lignje

Iskustvo mi je pokazalo da nikakvi živčani pokreti kakve možemo vidjeti na japanskim video uradcima nisu lovni na našem moru. Povlačiti skosavice treba lagano i uporno. Isto tako, obavezno treba puštati male lignje koje inače već za mjesec dana mogu dovoljno narasti…

LOV LIGANJA

Lovite li lignje na sidru ili u driftu? A jeste li se pokušali puštati po sidrenom konopu?

I dok se lignje pohlepno bacaju na ponuđene skosavice, a sić se polako puni, nitko nema nikakvih ni primjedbi ni pitanja. No za razliku od takvih idealnih situacija, puno se češće događa da lignje ne žele surađivati i tada se mora posegnuti u rukav i izvući kakvu skrivenu kartu. Puštanje po sidrenom konopu je jedna od tih karata...

MLADEN BRAJOVIĆ

Tako se lovi! DTD Ballistic Egi i Deep Killer su provjereni terminatori za lignje

Prvih 15 minuta nije dalo rezultata, a onda je krenulo. Lijepi komadi i malo teže izvlačenje meredovom zbog pomenutih valova. Interesantno, udaraju na istom mjestu – na najdaljoj tački zabačaja i plitko. Praktično i ne puštam da tone i osjećam potez. Iz svega 7-8 zabačaja na suvom je pet komada…