Spomenička baština

Uređen Interpretacijski centar u bakarskom Kaštelu

Sanja Gašpert

Cilj Interpretacijskog centra je prezentacija bogate i uzbudljive povijesti obitelji Frankopan koji su živjeli na ovim prostorima, samog dvorca te kulturno-turističke rute Putevima FrankopanaBAKAR – Grad Bakar sustavno uz podršku svih relevantnih struka i nadležnih tijela vodi brigu o iznimno bogatoj spomeničkoj baštini. U suradnji s Primorsko-goranskom županijom, u sklopu projekta Putovima Frankopana, s temom utjecaja obitelji Frankopana i Zrinskih na politiku i gospodarstvo, uređen je i opremljen Interpretacijski centar u prizemlju bakarskog Kaštela.


U sklopu radova, obavljena je rekonstrukcija međukatne konstrukcije, označene pješačke staze i postavljen mobilni sanitarni čvor ispred Kaštela, kao i uređena unutrašnjost centra. Opći cilj Interpretacijskog centra je prezentacija bogate i uzbudljive povijesti obitelji Frankopan koji su živjeli na ovim prostorima, samog dvorca te kulturno-turističke rute Putovima Frankopana.


Osim radova na uređenju Interpretacijskog centra Bakar, u sklopu projekta su izvedeni i radovi na uređenju ostalih sedam interpretacijskih centara koji se nalaze u Kaštelu Trsat, Kaštelu Grobnik, Kuli u Bribiru, Kaštelu Krk, dvorcu Zrinskih u Čabru, Kaštelu Zrinskih u Brodu na Kupi te dvorcu Nova Kraljevica u Kraljevici. Svaki od Interpretacijskih centara ima određenu krovnu temu koja se vezuje uz sam lokalitet i pojedini element baštine Frankopana i Zrinskih. S ciljem obnove, očuvanja, zaštite i održivog korištenja frankopanske materijalne i nematerijalne baštine Primorsko-goranska županija je 2017. godine, u suradnji s 12 partnera – Biskupija Krk, Centar za kulturu Grada Krka, Grad Bakar, Grad Rijeka, Prirodoslovni muzej Rijeka, Općina Čavle, Vinodolska općina, Grad Kraljevica, Općina Lokve, Turistička zajednica grada Rijeke, Turistička zajednica Kvarnera, Grad Čabar, pokrenula projekt Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana. U obnovu objekata, njihovo uređivanje, promociju i stvaranje novih turističkih proizvoda koji će kroz cijelu godinu oživjeti otok Krk, vinodolsko zaleđe i Gorski kotar, uložen je 61 milijun kuna, a od toga iznosa 47,3 milijuna kuna čine bespovratna sredstva iz strukturnih fondova Europske unije.
Projekt će objediniti prirodnu, kulturnu, gastronomsku i turističku ponudu Primorsko-goranske županije, ukazati na povezanost hrvatske srednjovjekovne povijesti s europskim krugom te biti veliki poticaj razvoju primorskog zaleđa i Gorskog kotara. Provedba projekta trajala je do 1. veljače ove godine, a nedavno je u Gradu Grobniku predstavljeno svih osam uređenih interpretacijskih centara.