27 susjedstava EPK

U Sveučilišnom kampusu nastaje umjetnički oblikovana zelena oaza. Evo kako će izgledati

Bruna Matičić

Građani uključeni u umjetnički projekt u kampusu / Snimio Damir ŠKOMRLJ

Građani uključeni u umjetnički projekt u kampusu / Snimio Damir ŠKOMRLJ

Riječ je o hortikulturnoj intervenciji »I’ m not a Robot« umjetnika Darka Fritza koja će se ostvariti izgradnjom suhozida i sadnjom vegetacije na zapuštenoj površini uz zgradu Građevinskog fakultetaRIJEKA  Susjedstvo Sveučilišni Kampus, jedno od 27 susjedstava Rijeke 2020, uskoro će obogatiti nova uređena zelena površina, odnosno novi umjetnički oblikovani park. Riječ je o hortikulturnoj intervenciji u prostoru »I’ m not a Robot« umjetnika Darka Fritza koji će se ostvariti izgradnjom suhozida i sadnjom nove vegetacije na zapuštenoj površini uz zgradu Građevinskog fakulteta.


U Kampusu je trenutno u tijeku početna faza projekta, izgradnja suhozida, koja će biti dovršena do nedjelje, 1. ožujka. Za tehničku izvedbu umjetničkog koncepta Darka Fritza i suhozidnog natpisa »I’ m not a Robot« zadužena je Udruga »4 grada Dragodid«. U tu svrhu, kao dio projekta, odvija se besplatna majstorska radionica izrade suhozida u kojoj sudjeluje 80-ak građana koji su se odazvali pozivu susjedstva Kampus i Rijeke 2020.


Izgradnja suhozida bit će završena do nedjelje / Snimio Damir ŠKOMRLJ


Izgradnja suhozida bit će završena do nedjelje / Snimio Damir ŠKOMRLJ

Građani su svakodnevno radili, a ujedno su dobili priliku izučavati tehniku izrade suhozida pod mentorstvom članova udruge Marija Zaccarije, Andrijana Nigojevića, Romine Tominić, Miše Renića, Olega Niklića, Mislava Tovarca, Marka Želea i Ivone Miloš. Udruga »4 grada Dragodid« osnovana je 2007. godine, a glavne aktivnosti udruge jesu prijenos znanja izrade suhozida, organizacija i vođenje suhozidnih radionica te izrada suhozida i provođenje istraživanja suhozidne baštine u suradnji s lokalnim partnerima.Umjetnik Darko Fritz u Kampusu Sveučilišta u Rijeci boravi u sklopu programa Vitamin D, u okviru programskog pravca 27 susjedstava EPK. Riječ je o programu u kojem umjetnici borave na određenim lokacijama i vrijeme provode uz direktan rad sa stanovnicima otvaranjem tema specifičnih za određenu lokaciju.Darko Fritz u svom radu kritički prati razvoj tehnologije koja mijenja društvo te ostvaruje niz projekata u netipičnim medijima i u javnom prostoru, kao što su hortikulturalne instalacije. Natpis »I’ m not a Robot« sadržaj je iz digitalne domene mrežnih stranica koji se koristi za prepoznavanje ljudi, a njime umjetnik želi otvoriti pitanje umjetne inteligencije i strojeva koji pojedine testove bolje rješavaju od ljudi.


– Na poticaj udruge, prije nekoliko godina Ministarstvo kulture odlučilo je na nacionalnoj razini zaštiti tehniku izrade suhozida kao dio nematerijalne kulturne baštine. Budući da je sve manje generacije ljudi koji su još kao djeca gradili suhozide, nama kao udruzi najbitniji je prijenos znanja na nove generacije, da se tehnika izrade suhozida ne zaboravi, kazao je Mario Zaccaria.Brojni građani volonteri ovoga su tjedna svakodnevno radili na projektu od 10 do 17 sati, a glavna motivacija bila im je izučiti tehniku gradnje suhozida.

– Na radionicu sam se prijavila s ciljem da naučim tehniku izrade suhozida. Naime, cijeloga života želja mi je naučiti raditi gromaču i prije nikad nisam imala prilike, rekla je Jasmina Troha.


Volonter Matija Saganić također se je radionici pridružio zbog usvajanja znanja izrade suhozida i premda već osnove zna, nada se da će kroz vježbu postati bolji u tome.


Prostor kod Građevinskog faksa dobit će potpuno novi izgled / Snimio Damir ŠKOMRLJ


Prostor kod Građevinskog faksa dobit će potpuno novi izgled / Snimio Damir ŠKOMRLJ– Nakon četiri dana sudjelovanja u radionici mogu reći da sam puno naučio i da će mi pomoći da popravim zidove oko kuće, kazao je.


Radi se o umjetničkoj intervenciji koja će biti ostvarena u formi malog parka s vizualno umjetnički oblikovanom hortikulturom i uređenim okolišem. Suhozid koji oblikuje tekst »I’ m not a Robot« bit će ukrašen biljkama lozice i lavande koji odgovaraju lokalnoj klimi.


Osim građana volontera, u izradi umjetničkog rada sudjelovat će i studenti, a organizacija vrta i sadnja biljaka obavit će se uz nadzor krajobraznih arhitektica »Čistoće«. U suradnji s Udrugom Molekula uslijedit će uređenje gornjeg dijela terena kao nastavak parka i mjesta za socijalizaciju, a u novom moći će uživati stanovnici Kampusa, ali i ostali građani Rijeke.


Članovi Udruge »4 grada Dragodid« sudjeluju u umjetničkom projektu Darka Fritza / Snimio Damir ŠKOMRLJ


Članovi Udruge »4 grada Dragodid« sudjeluju u umjetničkom projektu Darka Fritza / Snimio Damir ŠKOMRLJ