Izglasan plan

U Kraljevici žele graditi novo turističko naselje. U budućim hotelima i vilama bit će 400 ležajeva

Jakov Kršovnik

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

Turističko naselje planira se izgraditi kilometar jugozapadno od Kraljevice i bit će podijeljeno na dva dijela. Sjeverozapadni dio prostora usmjeren je gradnji hotela, a jugoistočni gradnji vila. Za hotelski smještaj planirano je 280, a za vile preostalih 120 ležajevaKRALJEVICA – Uglavnom bez puno polemike gradski su vijećnici izglasali svih 11 točaka dnevnog reda na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Kraljevice. Kao prvu točku izglasali su Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja UPU 5 Ugostiteljsko-turističke zone Javorišće – Podbanj T2.


Plan je izradio i predstavio Bojan Bilić, ovlašteni arhitekt i urbanist. On je kazao da se ovom odlukom donose preduvjeti da se urbanizira područje od 11 hektara izuzetno istaknutog i vidljivog prostora, koji se nalazi otprilike kilometar jugozapadno od središta Kraljevice.


Na toj lokaciji planira se turističko naselje, a koje će biti podijeljeno na dva dijela. Sjeverozapadni dio prostora usmjeren je gradnji hotela, a jugoistočni dio gradnji vila. Ukupni planirani kapacitet cijelog prostora je 400 ležajeva, za hotelski dio planirano je 280, a za vile preostalih 120 ležajeva u dvije zone.


Posao investitora
– Bitno je istaknuti da je ovaj prostor danas prometno i komunalno neopremljen. Svaki potencijalni investitor će se morati pobrinuti da se osigura dostupnost u domeni prometne i komunalne infrastrukture koja će tek biti jamac da se programi mogu realizirati. U plan smo ugradili sve što je potrebno da se prostor zaštiti, ne samo vizualno, nego smo i planiranu gradnju postrožili u odnosu na zakonske odredbe, rekao je Bilić.


Gradonačelnik Dalibor Čandrlić (HDZ) kazao je da su na upite građana postavljene u javnoj raspravi odgovorili te da se ovom odlukom otvara mogućnost za potencijalne investitore.
– Donosimo plan od kojeg će sve krenuti, a za potencijalne investitore, koji se raspituju ćemo vidjeti.


No, prvo donesimo plan koji će omogućiti same investicije, kazao je gradonačelnik. Svih 13 prisutnih vijećnika jednoglasno je izglasalo ovu Odluku, tj. donošenje Urbanističkog plana uređenja UPU 5 Ugostiteljsko-turističke zone Javorišće – Podbanj T2.


Veće plaće


Od ostalih odluka spomenimo da je izglasana Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika u upravnim tijelima Grada Kraljevice te Odluka o osnovici i koeficijentu za obračun plaće i drugim pravima gradonačelnika Grada Kraljevice koji dužnost obnaša profesionalno, tj. povećani su koeficijenti, a time i plaće, zaposlenima u gradskoj upravi te samom gradonačelniku.
– Grad Kraljevica radi na tridesetak projekata, a to treba moći iznijeti.


Potrebni su nam stručni ljudi, a netko tko je završio, na primjer, građevinski fakultet, teško će se zadovoljiti raditi za sedam, osam, tisuća kuna, tako da moramo pratiti trendove na tržištu rada i dizati plaće. Kako bismo zadržali kvalitetan kadar, moramo valorizirati ono što imamo, kazao je Čandrlić. Odluka o povećanju koeficijenta gradonačelnika, donesena je, rekla je Matea Dundović, pročelnica Upravnog odjela za financije, lokalnu samoupravu i EU fondove, jer gradonačelnik ne može imati manju plaću od pročelnika, a kako se plaća diže pročelnicima, potrebno ju je i podignuti gradonačelniku. Odluku o podizanju plaće gradskim službenicima svi su vijećnici jednoglasno podržali, dok su u odluci u podizanju plaće gradonačelniku bili suzdržani Ranko Frka (PGS), Larisa Juretić (GLAS) i Dino Jagić (nezavisni vijećnik).