Ekonomski fakultet u Rijeci

Svečana promocija: Novih 40 sveučilišnih specijalista

Ingrid Šestan Kučić

Snimio Vedran KARUZA

Snimio Vedran KARUZA

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci održana je svečana promocija studenata poslijediplomskih specijalističkih studija, a diplome je dobilo ukupno 40 studenata koji su izvršenjem nastavnih obaveza i obranom završnog rada stekli naziv sveučilišnih specijalistaRIJEKA Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci održana je svečana promocija studenata poslijediplomskih specijalističkih studija, a diplome je dobilo ukupno 40 studenata koji su izvršenjem nastavnih obaveza i obranom završnog rada stekli naziv sveučilišnih specijalista i to iz područja: ekonomije energetskog sektora, kontrolinga, marketing menadžmenta, menadžmenta u javnom sektoru, računovodstva i upravljanja poslovnim uspjehom.


Poslijediplomski specijalistički studij Ekonomijia energetskog sektora završili su: Marina Jurčević, Tomislav Skočić, Danica Maljković, Nikolina Blašković, Mladen Sirovica, Tajana Klepo, Ivan Burul, Antonio Prpić, Miljan Lenić, Predrag Čuljak, Albin Kapurović, Marin Dumančić, Saša Dujmić, Matea Skočko Ključević, Suada Mustajbegović, Luka Pehar, Ivan Periša, Vlatka Kos Grabar Robina,Nataša Putak i Ivana Rogulj, dok su poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u javnom sektoru završili: Ivana Bogati Mureta, Marijana Kos i Snježana Matijašić Mikulica, a poslijediplomski specijalistički studij Računovodstvo završili su: Lara Vujica, Martina Kraljić, Ana Pin, Tamara Požar Tomić, Snježana Mesić i Enisa Marinac Prodan.

Diplomu poslijediplomskog specijalističkog studija Upravljanje poslovnim uspjehom dobili su: Srđan Lerner i Tea Milićević Aktürk, dok su diplomu poslijediplomskog specijalističkog studija Kontroling dobili: Zoran Kiršić, Maja Watz i Zrinka Nenadić, a diplomu Marketing menadžmenta dobili su: Martina Marinac, Antonio Kuzmanić, Danijela Ujčić i Matija Blažević. Poslijediplomski specijalistički studij Financije završio je Igor Banović, a poslijediplomski specijalistički studij Poslovanje s EU završila je Tanja Vujnović Kereš.