Surija Mehmeti zabrinut

U romskom naselju nikla druga Marišćina, ovdje smeće baca tko god stigne

Biljana Savić

Na ovu se lokaciju na Rujevici baca sav mogući otpad, žali se Mehmeti, a na naše pitanje - tko baca, odgovara - svi, tko god stigne, od građana do tvrtki, samo dođu, istovare otpad ravno u dvorišta gdje se igraju romska djeca



RIJEKA – Druga Marišćina nalazi se u romskom naselju na Rujevici, samo 5 kilometara od središta Rijeke. Tužno je i ružno da se to može događati u Rijeci, Europskoj prijestolnici kulture, a da nadležne gradske institucije ne rade svoj posao i da se pored njih stvara nova Marišćina koja truje građane, a najviše romsku populaciju koja živi na toj lokaciji, kazao je za naš list predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine u Rijeci Surija Mehmeti, naglašavajući da se na ovu lokaciju baca sav mogući otpad.


Prijava nereda


Na naše pitanje tko baca, Mehmeti nam odgovora – svi, tko god stigne, od građana do tvrtki koji dođu kamionima i istovare otpad, ravno u dvorišta gdje se igraju romska djeca.


– Ne možemo ni disati, uskoro nećemo moći ni živjeti. Pogledajte, tu ima azbesta, staklene vune, i to pored mjesta gdje se igraju djeca, ima otpadaka iz mesnice, strvina raznih životinja, ma fuj. To je jezivo! Gledajte, tu netko samo iskrca namještaj koji mu više ne treba, razni autootpad, građevni materijal, beton i razno drugo smeće, zabrinut je i očajan Mehmeti.





Kaže da sve ovo redovito godinama prijavljuju Komunalnom redarstvu Grada Rijeke, riječkom gradonačelniku, Odjelu zaštite okoliša i prostornog uređenja, Nastavnom zavodu za javno zdrastvo PGŽ-a, Sanitarnoj inspekciji, Ministarstvu zaštite okoliša, KD-u Čistoća, Policiji PU- PGŽ-a i mnogim drugim institucijama, pa i MO-u Pehlin.


– I ntiko ništa, preostale su nam novine da nam pomognete da se romska djeca i sami Romi i mještani susjedi ne truju, i da se prestanu stvarati divlja odlagališta koja nikome nisu u interesu. Više puta smo pisanim putem direktorici Čistoće Jasni Kukuljan prijavili nered koji stvaraju i sami njezini djelatnici te smo zatražiili smjenu radnika iz ovog reciklažnog dvorišta na Rujevici.


Ti radnici ne poštuju svoj radni zadatak da održavaju čistoću i red, primjerice, oni drobe, odnosno nepropisno samelju smeće u balirku sve zajedno s azbestom, a onda zapuše vjetar i trčimo u kuće, jer nam sve nosi u lice, a ništa se ne vidi od prašine. Melju sve zajedno, bez obzira o kakvom otpadu se radi, pa nastaje velika prašina i stvaraju se štetne čestice u zraku od koji nas svrbi svaki milimetar tijela, moramo se zatvarati u kuće po ovoj vrućini i sparini jer se širi i veliki smrad, to vrijedi za cijeli Pehlin, ne samo na romsko naselje, svi mještani su ugroženi.


Čistoća odbacuje navode o reciklažnom dvorištu

Iz KD-a Čistoća nam poručuju da navode Surije Mehmetija vezano uz djelovanje Čistoće na lokalitetu Reciklažnog dvorišta Pehlin moraju odbaciti kao posve neutemeljene te da KD Čistoća upravlja isključivo ograđenim prostorom Reciklažnog dvorišta Pehlin i da sve tehnološke procese unutar Reciklažnog dvorišta obavlja odgovorno osposobljeni kadar, u skladu s pravilima struke.
– Lokalitet pristupne ceste do Reciklažnog dvorišta koji navodi Mehmeti, a gdje neodgovorni pojedinci učestalo stvaraju komunalni nered, javna je površina i kao takav nije u nadležnosti KD-a Čistoća. Međutim, pojava nepropisnog odlaganja i nastanka divljih deponija kako na navedenom lokalitetu, tako i drugdje, osim po sam izgled grada, stvara i trošak koji u konačnici, zbog neodgovornih pojedinaca, plaćaju svi građani našega grada, a KD Čistoća, u konačnici, svakodnevno uklanja upravo posljedice takvih nepropisnih postupanja, odgovor je koji smo dobili iz KD-a Čistoća.

Nadležne službe ne čiste cestu koju svaki dan zatrpavaju divlju bacači, pa mi i naši gosti ne možemo tuda proći, pripovijeda nam Mehmeti. Kaže da se zbog svega toga tu sakupljaju lisice, štakori, psi lutalice, jer ih privlači bačena hrana i smeće iz mesnice. – Komunalno redarstvo grada Rijeke i njihova uprava dobili su od nas najmanje pedeset prijava, ali nijednom nisu nikoga sankcionirali, žali se Mehmeti.


Prijeteći autootpadi


Grad Rijeka je neodgovoran, treba znati i da je Rijeka EPK i da se ne smiju događati neredi kojih smo svjedoci svaki dan – paleži bakra i crni dim koji se primjećuje iz centra grada svaki dan dok turisti piju kavu po šetnicama i terasama, mljevenje kamena bez dozvole, pored naselja su nam dovukli i dva autootpada koja prijete opasnošću od eksplozije i padanja auta na djecu, jer su neograđeni i bez kontrole, upozorava Mehmeti, koji je sve to prijavio i Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, pučkoj braniteljici…. ali, kao da i nije.