S KAMIKA I MORA

Slavica Mrkić Modrić: Željice već ni, lunci ne pivaju

Slavica Mrkić Modrić

Alen Polić / Foto: M. GRACIN

Alen Polić / Foto: M. GRACINA ča da van rečen kad je se vrite ale najblaže j’ reć okolo nje. Na Banije ale Banovine, mane j’ sasma sedno, mada moran reć da me j’ još va onoj bivšoj države učilo da j’ Banovina ispravno, ma me j’ vadilo i da pišen kako lokalno stanovništvo govori, pa sakomu na izbor, smiron trese. Još je ljudi ki nimaju ni kampericu, ni kontejner. Jedino ča imaju je nebo, pa se brižni š njin pokrivaju. Sad njin je kumedija i okolo toga ki će kuhat. Verujen da j’ i njen to sedno leh da imaju za pojist.


Se drugo je pulitika, a nje mi je već puna pipa. Kada se domislin da gredu lokalni izbori, najraje bin pobigla na kraj svita aš ki će ta preseravanja zdurat. Kako je korona zapisala svoje meri, čovik ne more ni pobić. Pa j’ depresija »svekolika«. I se tako šundrana ki’vo dan vrtin ta sakramenski fejzbuk i najden zapis ale post od svoga prijatela Alena Polića.


Šundral me je do kraja, i sada namesto da čitate moje jadikovki na se i seh, pročitajte jedno lipo opraštanje od jedne male, a vele ženske Zlobina. Od tete Željice. Alen je moj »gost urednik« va ovomu kantuniću. Ni uobičajeno ni normalno, ma nisan ni ja, pa ki će čitat, neka čita, a ki ne, ne mora. Intanto, Alen je zapisal jušto ovo:
»Si mi znamo ča znači ŽELJA. Ča bi onda bilo značenje riječi ŽELJKA? Možda bi to bila mala želja, a još manja želja bila bi željica. Kad na tu sasvim malu željicu stavimo jedno velo Ž, e tu smo već dobili jednu malu ženicu ka se zove Željica. Zamislite sad jednu malu goruću kuhinjicu va jednoj kućici na rubu sela i va njoj gorući šparhet i na tomu šparhetu vagun lunci i padel ki od vrućine saki svoju pjesmu piva, a dirigentica je Željica.


Zač ovo pišin? Zač trošim vrime i sebi, i tebi ki ovo čitaš? Pišin o tamo nekoj ženici ka j’ danas umrla. Željici se neće va srid Prdočaja napravit spomenik ko ni bilo koj drugoj ženi ili mužu na Zlobinu. Siguran san da bi ta ista Željica na otkrivanju spomenika njoj samoj rekla – poč ste to tu nabandali i projurila mimo sih va gumenim čižmami i z rupcun, tek toliko da je, prehićenin priko vrata. Danas ni umrla Željica, danas je nestal još jedan živi spomenik nekoga drugoga i koliko god to bilo smišno simi nami ki smo ju poznali, srićnijega vrimena.


Željica j’ zakopala i muža i kćer, saki dan je hodila na groblje po palici. Redovito bi tu jebenu palicu zabila na groblju. Jedanput mi j’ rekla – znaš, čera san ovoga majmuna opet na groblju pozabila, skroz z domi san se vrnula na groblje i unda san ju zahitila kroz lesu od groblja i rekla ‘jeben ti broda i živimi i mrtvimi’. Fanj put se dogodilo da j’ palicu pozabila va butigi pa bi bila po par put va danu va butigi. Se si mislim da njoj palica i ni rabila, ali j’ bila dobra za pokarat se aš palica muči i gre. Stoji tamo kadi ju pustiš. Željica j’ bila strašno pesimisična i urnebesno smišna. Puno put san ju otpeljal z butige doma pa bin ju pital – Željice, kako si? Ona bi bila pogljedala va krov od auta koda va nebo gljeda i rekla kroz stisnute zube ‘ma da se ljeh ni razdanilo!’ Na to bin ja vriskal od smiha, a ona se smijala okol mene. Tu bimo bili došli doma i unda bi stendili da j’ palica va butigi. Saki put kad san ju vozil doma, zvala me na konjak. Nikad nisan šal i sad mi j’ žal.


Niki će reć – umrla j’ Željica i gotovo. Niki će reć o njoj nič lipo, niki grdo, a meni se va trbuhu se i jedanput napravi uzal od panike aš ča j’ to ona i bilo ka druga mat, nona, teta zavavik sobun odnesla, a ča današnje generacije nete znat, razumit, spravit i najvažnije sačuvat za vrime ko dohaja.


To van ja volin va našin selu, si smo tu i sad, ali samo naizgled. Selo stoji i minja se i ljudi prohajaju i dohaju. Jedanput me jedan novinar pital po čemu je taj moj Zlobin tako poseban. Po ljudima, to j’ bil moj odgovor, Na to mi j’ rekal da su Zlobinjarci sigurno jako zločesti. Ja sam mu samo rekal da gre saki od sebe. Ne moreš ti dobrotu vidit ako nisi dobar.


Željici bog i fala na sakomu smihu, nadan se da će tamo gori zadržat smisao za humor i ipak bit malo bolje volje. I da sam ja netko, kod spomenik njoj va butigi na pult, obisil bin jednu palicu kod podsjetnik na se ove ki su pomučeć prošli.


Bog ju pomiluj.«