Zdrav duh

Seniori ulaze u školske dvorane, a djeci su ulaz zabranili

Ingrid Šestan Kučić

Foto Sergej Drechsler

Foto Sergej Drechsler

Škole će morati same naći model kako čistiti i dezinficirati dvorane, jer Ministarstvo znanosti i obrazovanja te troškove neće snositi, kako se ne radi o školskoj aktivnosti, već o, kako navode, školskom privatnom biznisuDo petka će se znati pod kojim uvjetima će sportski klubovi moći koristiti školske sportske dvorane, a za sada je sigurno da će u sportske dvorane idućeg tjedna, u večernjim satima nakon nastave, moći ući samo sportaši seniori, kao i da će škole morati same naći model kako čistiti i dezinficirati dvorane, jer Ministarstvo znanosti i obrazovanja te troškove neće snositi.


Potvrdio je to jučer savjetnik ministra, Božo Pavičin, pojasnivši kako se ne radi o školskoj aktivnosti, već »školskom privatnom bizinisu« kroz koji škola zarađuje pa može i sama bez financijske podrške Ministarstva snositi troškove čišćenja i dezinfekcije.


– Način korištenja dvorana rješavat će se ciklički. U prvoj fazi dvorane će moći koristiti seniori, odnosno profesionalni sportaši koji se pripremaju za razna prvenstva, a trenutačno nemaju gdje trenirati. Za sada nema govora o tome da u večernjim satima u školskim sportskim dvoranama borave učenici uključeni u sportske aktivnosti jer došlo bi do miješanja učenika različitih razrednih odjela što nije u skladu s preporukama HZJZ-a za redovnu nastavu, pojašnjava Pavičin.


Čekaju odobrenje
Međutim, ravnatelji mahom ističu da su glavni korisnici školskih sportskih dvorana u večernjim satima upravo učenici, a ne profesionalni sportaši, kao i da je prilikom organizacije upotrebe dvorana glavno pitanje bez odgovora tko će ih čistiti i dezinficirati.


Štoviše, upozoravaju, iako se već drugi nastavni tjedan bliži kraju obećane suglasnosti ministarstva za zapošljavanje dodatnog tehničkog kadra koji mora čistiti i dezinficirati školske prostore za vrijeme nastave nisu dobili.


Tako ravnatelj OŠ Frana Frankovića, Marko Starčević, kaže da je škola zatražila zeleno svjetlo za zapošljavanje dviju dodatnih spremačica, a odgovora resornog ministarstva još nema pa kadar koji je na raspolaganju pada s nogu čisteći i dezinficirajući školu između smjena učenika.


– Imamo isti broj spremačica kao i prije, a sada imaju pet puta više posla. Zahtjev koji smo uputili Ministarstvu još nam nije odobren i postojeći kadar nikako ne može podnijeti dodatni posao čišćenja i dezinficiranja dvorane u večernjim satima.


To je posao koji se radi od 22 do 23 sata kako bi dvorana bila spremna za jutarnju upotrebu u 7.30 sati. Taj će trošak morati preuzeti ili Grad Rijeka ili klubovi. Međutim, do sada našu dvoranu nisu koristili profesionalni sportaši, već klubovi u kojima su trenirala djeca, pojašnjava Starčević.


I u Viškovu još uvijek čekaju zeleno svjetlo za zapošljavanje dodatne spremačice, a ravnatelj OŠ Sveti Matej, Josip Crnić, također ističe da će trošak i organizaciju eventualnog korištenja školske sportske dvorane u večernjim satima morati preuzeti Općina Viškovo.


– Postojeće tehničko osoblje u novim uvjetima pojačano radi. Kontaktirali su nas iz Ministarstva kako bi provjerili udovoljavamo li uvjetima za dodatno zapošljavanje, jer za dodatno tehničko osoblje priznaje se samo unutarnja, a ne i vanjska površina škole. Školska sportska dvorana kod nas se u večernjim satima uglavnom do sada koristila za odvijanje slobodnih aktivnosti djece, navodi Crnić.


Bez treninga


Vrata dvorane OŠ Srdoči također će se otvoriti idući tjedan, ali tko će u nju ući, ne zna se, jer i ravnatelj te škole Ivan Vukić kaže da su njeni glavni korisnici nakon nastave učenici, a kao i njegovi kolege, ni on nema odgovor tko će dvoranu čistiti i dezinficirati.


– Što se tiče čišćenja i dezinfekcije, očekujemo pomoć Riječkog sportskog saveza i Grada Rijeke. Pitanje organizacije čišćenja dvorane u situaciji kada školama nedostaje spremačica predstavlja jedan od većih problema za korištenje sportske dvorane izvan nastave.


U našoj školi kroz razne sportske izvannastavne aktivnosti tjedno u večernjim satima prođe dvjestotinjak učenika i oni su glavni korisnici dvorana. Već punih šest mjeseci nema organiziranog bavljenja sportom u školskim sportskim dvoranama, a nije riječ o zanemarivom broju učenika koji pohađaju te aktivnosti, upozorava Vukić.


Ta je škola izradila vlastiti protokol za korištenje dvorane koji će se prilagođavati očekivanim uputama HZJZ-a, a do sada je definirano kako se garderobe neće koristiti kako bi se izbjeglo grupiranje korisnika.


Srdočka škola jedna je od rijetkih koja nije tražila zapošljavanje dodatnog tehničkog osoblja, jer 8 zaposlenih spremačica dostatno je za čišćenje i dezinfekciju, a ministrov savjetnik Pavičin kaže da se na odobravanju zapošljavanja dodatnog tehničkog osoblja intenzivno radi te da je do sada školama upućeno stotinjak dozvola za zapošljavanje.


– Svi se moramo malo strpjeti, jer okolnosti nisu standardne. Imamo 1.400 škola i gotovo svaka je tražila dodatno zapošljavanje, ali neće ga sve dobiti, jer nije kriterij samo kvadratura škole, već i broj djece i sve to treba provjeriti.