Pomorsko dobro

Rijeka planira urediti plaže prije nove sezone, u planu i uređenje plažnog pojasa kampa Preluk

Sanja GašpertRIJEKA – U sklopu Plana upravljanja pomorskim dobrom, kojim su obuhvaćeni radovi koji se financiraju iz sredstava naknada za koncesijska odobrenja i naknada za koncesiju na području Rijeke za 2021. godinu, u održavanje plaža, pristupa plažama i zelenih površina uz plaže uloženo je 1,3 milijuna kuna.


Osim tih sredstava, u 2021. godini iz županijskog proračuna, a temeljem javnog poziva za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije pomorskog dobra Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, osigurano je dodatnih 150 tisuća kuna za sanaciju plaža. Izvedeni su radovi dohranjivanja plaža šljunkom, a za radove izvedene na plažama Ploče, Igralište, Bivio, Vila Nora, S zavoj i plaže za pse na Kantridi utrošeno je 286 tisuća kuna.


– U 2022. godini se za održavanje pomorskog dobra planira 860 tisuća kuna, a osim redovnih radova na dohranjivanju plaža, građevinsko-obrtničkih radova, uređenju hortikulture i održavanju platformi za osobe s invaliditetom, planirana su i sredstva za uređenje plažnog pojasa kampa Preluk. Plan održavanja pomorskog dobra na području Grada Rijeke za 2022. godinu također sadrži i popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti.
– U ponudi su 64 lokacije na kojima se mogu obavljati ugostiteljstvo i trgovina, iznajmljivanje suncobrana, ležaljki, daski za jedrenje, sandolina i slično, nuditi skakanje na trampolinu, masažu i drugo.


Koncesijsko odobrenje za obavljanje ovih djelatnosti daje Vijeće za dodjelu koncesijskog odobrenja Grada Rijeke na temelju zahtjeva, s time da su koncesijska odobrenja za deset mikrolokacija izdana na više godina i uključuju 2020. godinu. Ako je za istu mikrolokaciju pristiglo dva ili više zahtjeva koji udovoljavaju uvjetima za davanje koncesijskog odobrenja, prednost ima podnositelj zahtjeva čiji je zahtjev zaprimljen ranije, kažu u Gradu Rijeci.