Oprema ne radi

Rijeka od 2017. ima pametne autobusne stanice. Skoro toliko dugo su i izvan funkcije. Zašto?

Ljiljana Hlača

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

Zašto je tomu tako, a tako se pompozno najavljivao taj projekt, kao i aplikacije koje bi građanima najavljivale, recimo, dolazak autobusa?

RIJEKA Riječke pametne autobusne stanice koje su postavljene na Žabici i kod riječkog nebodera 2017. godine u svrhu ugodnijeg i efikasnijeg korištenja gradskog prijevoza spavaju svoj tehnološki san. Riječ je o opremi koja je više izvan funkcije nego što radi, dok od najavljenih nadograđivanja sustava za sada ništa. Stanice su vrlo često i na meti vandala.

Zašto je tomu tako, a tako se pompozno najavljivao taj projekt, kao i aplikacije koje bi građanima najavljivale, recimo, dolazak autobusa? Što ne bi bilo loše sada, kada se promijenio vozni red. Koja je zapravo njihova svrha kada su one više obične nego – pametne?


– Projekt pametne autobusne stranice realiziran je kao višefazni pilot-projekt u okviru Centra kompetencija za pametne gradove (CEKOM) i primarna funkcija stanica je testiranje novih tehnologija partnera koji u njemu sudjeluju – odgovora na naš upit Grad Rijeka o ovakvom stanju ove opreme. A partneri su HT, Ericsson NT, Autotrolej i Rijeka Promet. Grad Rijeka tu je imao zadatak da pametne stanice fizički postavi na lokacije u centru grada.


– Nažalost, s obzirom da se na rezultate natječaja Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta za pokretanje Centra kompetencija čeka već više od godinu i pol dana, toliko kasne i planirane aktivnosti na predviđenim projektima gdje su i sredstva za održavanje i daljnje unapređivanje kako sustava pametnih stanica, tako i drugih komponenti, dalje navode u Gradu Rijeci.
»Kako bi se premostilo razdoblje do odluke o pokretanju Centra kompetencija (…) sa sudionicima u ovom projektu dogovaramo održavanje ove opreme jer je do sada bilo dosta fizičkih oštećenja, kao i zlonamjernih upada u ono što je do sada instalirano«, navode iz Grada Rijeke.


Na upit koliko je do sada sredstava za tu priču uloženo, u Gradu nam kažu da su oni uložili 5.230 kuna, i to za potrebe iskopa temelja za postavljanje stanica, kao i za betoniranje temelja. Ostalo su sudionici u projektu ustupili bez naknade.