Počele prijave

Poziv stanovnicima Viškova: Evo kako do kompostera za kućno kompostiranje

Jakov Kršovnik

Ilustracija / Foto Vedran Karuza

Ilustracija / Foto Vedran Karuza

Općina dijeli 260 kompostera, bez naknadePrema odluci Općinskog vijeća, u Viškovu će se u sljedećim mjesecima uvesti odvojeno prikupljanje biootpada, a prema zadnjim informacijama početak je planiran u travnju.


Mještani svoj biootpad mogu prikupljati u biorazgradivim vrećicama koje će im biti podijeljene, u kompostištima vlastite izrade ili u komposterima, vlastitim i onima koje dodjeljuje Općina Viškovo.


U skladu s time, Općina Viškovo objavila je javni poziv za dodjelu kompostera za kućno kompostiranje.


Tko ima pravo na komposter?
Mještani koji dosad nisu zatražili svoj komposter, mogu to učiniti prijavom na ovaj poziv, u kojem će biti dodijeljeno 260 kompostera, bez naknade.


Komposteri su zapremine 400 litara (dimenzija 80x80x91 cm), a proizvedeni su od polietilena. Pogodni su za kompostiranje otpada iz kućanstva i vrta i jednostavno se montiraju, a konstrukcija kompostera omogućuje uporabu ljeti i zimi, navode iz Općine Viškovo.


Pravo na dodjelu besplatnih kompostera za kućno kompostiranje ima fizička osoba koja podnese cjelovit zahtjev te zadovoljava sljedeće uvjete: ima prebivalište na području Općine Viškovo, obveznik je plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor na adresi prebivališta, nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Općini Viškovo, raspolaže okućnicom za smještaj kompostera na adresi prebivališta, nije joj dodijeljen komposter tijekom 2013. i 2014. godine temeljem Ugovora s KD Čistoća odnosno temeljem ranijih Javnih poziva Općine Viškovo iz 2019., 2020. i 2021. godine.


Kako predati zahtjev?


Za dodjelu kompostera, mještani moraju ispuniti zahtjev koji se zajedno sa svim ostalim potrebnim informacijama nalazi na općinskim web stranicama.


Zahtjevi se predaju mailom na [email protected] ili preporučenom poštom s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici na adresu “Općina Viškovo, Vozišće 3, 51216 viškovo” ili osobnom dostavom u pisarnicu u uredovno radno vrijeme.


Rok za dostavu zahtjeva počinje objavom javnog poziva 31. siječnja 2023. godine, a završava zatvaranjem javnog poziva, odnosno objavom Obavijesti o zatvaranju javnog poziva na službenim internet stranicama Općine Viškovo.


Reciklirajte trećinu kućnog otpada


Javni poziv zatvara se u trenutku kada zaprimljeni zahtjevi, u odnosu na raspoloživi broj kompostera, dosegnu 150 posto ukupno raspoloživog broja kompostera, tj. ako je predano 390 i više zahtjeva i/ili ako je iscrpljen raspoloživi broj kompostera.


Tibor Tramišak iz općinske uprave navodi da se trećina kućnog otpada može reciklirati na ovaj način.


– Kompostiranje je najstariji i ekološki jedan od najprihvatljivijih načina smanjivanja količine biootpada.


Lako se provodi u kućanstvu i daje brze rezultate pa se smanjuje količina otpada koja nepotrebno završava na odlagalištima, kaže Tibor Tramišak, voditelj općinskog Odsjeka za upravljanje i održavanje komunalne infrastrukture, javnih i društvenih objekata, zaštitu okoliša, gospodarenje otpadom i poslove komunalnih djelatnosti.


Općina Viškovo ranijim je javnim pozivima dodijelila 730 kompostera.