Gotovo iščekivanje

Odluka se čekala skoro 20 godina: Luben dobio koncesiju za lučicu

Sanja Gašpert

Foto Sergej Drechsler

Foto Sergej Drechsler

Za sada se u lučici nalazi devedesetak plovila, a svaki je korisnik sklopio ugovor o privremenom vezuBAKAR – Nakon gotovo dvadeset godina inzistiranja i iščekivanja, konačno je Sportsko-pomorsko društvo Luben Bakar odlukom Primorsko-goranske županije dobilo koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – Sportske luke Bakar u Bakru, koja se nalazi u granicama od izlaznog kanala Potok, pa sve do mulića iza Massarykove obale, gdje se nalazi mareografska postaja.


Lučica obuhvaća kopneni dio i prostor akvatorija, sveukupne površine 12 473 »kvadrata«, a podijeljena je na tri područja – A, B i C, na kojima se nalaze privezi za plovila za sport i rekreaciju članova Društva.


Nakon geodetskih mjerenja lučice kako bi se točno utvrdio obuhvat kopnenog dijela (1706 »kvadrata«) i akvatorija (10 762 »kvadrata«), izrađen je situacijski nacrt (privremeni vezovi, sidrišta, odlaganje plovila, Portić, crkva sv. Margarete i drugi).
Za sada se u lučici nalazi devedesetak plovila, a svaki je korisnik sklopio ugovor o privremenom vezu. Prema informacijama iz Lubena, do daljnjega u lučici ne postoje slobodna mjesta za dodjelu vezova.


– Ugovori o vezovima uređeni su pravilnicima o dodjeli vezova i pravilnikom o pridržavanju reda u luci, a sve u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske i Primorsko-goranske županije.


Prilično opsežan posao potpisivanja ugovora s korisnicima privela je kraju peteročlana komisija za vezove koju je imenovao Izvršni odbor SPD-a Luben. Koncesijsko odobrenje za sportsku lučicu Bakar izdano je na vremensko razdoblje od pet godina, ističu u Lubenu, čiji Izvršni odbor na čelu s predsjednikom Martinom Pavletićem i tajnikom Ivanom Dubrovićem ne skriva zadovoljstvo što je Luben nakon dugog niza godina ponovo dobio lučicu u svoje vlasništvo.