PAPIROLOGIJA

Nova škola u Marinićima još nije ni u fazi preprojektiranja

Jakov Kršovnik

Zbog promjena u konceptu nastave prvotni projekt i vizualizacija škole u Marinićima doživjet će promjene / Foto OPĆINA VIŠKOVO

Zbog promjena u konceptu nastave prvotni projekt i vizualizacija škole u Marinićima doživjet će promjene / Foto OPĆINA VIŠKOVO

Trenutačno se pregledavaju i ocjenjuju ponude pristigle na javnu nabavu za izmjenu projektne dokumentacije buduće škole, odgovorili su na naš upit iz Primorsko-goranske županije o statusu škole čija je gradnja trebala početi još 2021. godine, ali je zbog novonastalih okolnosti još uvijek »u papirima« 


 


VIŠKOVO – Ponude pristigle na javnu nabavu za izmjenu projektne dokumentacije nove osnovne škole u Marinićima se pregledavaju i ocjenjuju, odgovorili su na naš upit iz Primorsko-goranske županije o statusu OŠ Marinići. Podsjetimo, iz Županijskog odjela za odgoj i obrazovanje su nam u travnju 2023. odgovorili da su aktivnosti na preprojektiranju u »visokom stupnju gotovosti«, nakon čega slijedi ishođenje suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Kako bismo provjerili kako napreduje projekt nove škole, prošlog smo tjedna Županiju pitali, ako su oformili projektni tim, zašto se sada provodi javna nabava za preprojektiranje? Je li projektni tim Županije zapravo izradio »okvir« prema kojem će ponuđač odabran na javnoj nabavi napraviti preprojektiranje same projektne dokumentacije? Ako je to slučaj, zašto je tek sad raspisan javni natječaj, ako je preprojektiranje bilo »u visokom stupnju gotovosti« krajem travnja 2023.?


Dvodijelna dvorana


No, iz Županije nismo dobili decidiran odgovor na ovo pitanje, tek podsjećanje na cjelokupni proces, kao i najnoviju informaciju o javnoj nabavi za izmjenu projektne dokumentacije. Također, dobili smo informaciju da Ministarstvo neće u potpunosti financirati izgradnju školske sportske dvorane uz novu školu jer je Županija predložila dvodijelnu, a prema novim Normativima dozvoljena je izgradnja jednodijelne dvorane, ako se želi dobiti stopostotno financiranje. Tako je, kažu iz Županije, Ministarstvo odobrilo financiranje dvorane u iznosu od 64,61 posto, a ostatak će do punog iznosa zajednički financirati Primorsko-goranska županija i Općina Viškovo. Izgradnju zgrade nove škole će u potpunosti financirati Ministarstvo.


Podsjetimo i da je gradnja nove OŠ u Marinićima trebala početi još u drugom dijelu 2021. godine, a tada je plan bio da će gradnju škole s 50 posto sredstava financirati Općina Viškovo te 50 posto sredstava Primorsko-goranska županija. No, nakon kontakta s resornim Ministarstvom dobili su uputu da se ne pokreće gradnja prije usvajanja Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO), jer je školu moguće izgraditi tim sredstvima. Dok se čekala objava natječaja NPOO-a, Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo je odluku o cjelodnevnoj nastavi u osnovnim školama pa je zamišljeni projekt škole bilo potrebno promijeniti, kako bi se u njoj mogla održavati cjelodnevna nastava.


Još malo čekanja


– Trebamo i zaslužujemo novu školu i nadam se da ćemo prije službenih govora na svečanoj sjednici iduće godine zajednički obići njeno gradilište, rekao je predsjednik viškovskog Općinskog vijeća Bojan Kurelić, lani na svečanoj sjednici prilikom proslave Dana općine Viškovo u travnju.


I načelnica Viškova Sanja Udović lani nam je rekla da je općinskoj upravi »cilj da se projekt što prije realizira te da se našim najmlađim mještanima osigura osnovnoškolsko obrazovanje prema najsuvremenijim standardima«. No, kako sada stvari stoje, izgleda da će najmlađi ipak morati još malo pričekati.