Promjena

Nakon odlaska u mirovinu dr. Hallera, novi v.d. predstojnik riječke Klinike za ginekologiju je dr. Marko Klarić

Sanja Gašpert

foto: Vedran Karuza

foto: Vedran KaruzaRIJEKA – Dugogodišnji ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Rijeka, prof. dr. sc. Herman Haller, koji je vodio ovu ustanovu od 2001. do 2015. godine, početkom siječnja 2021. najavio je odlazak u mirovinu u koju je i formalno otišao prvog dana ožujka, nakon korištenja godišnjeg odmora.


Nakon dugogodišnjeg vođenja KBC-a Rijeka, prof. Haller je preuzeo funkciju predstojnika Klinike za ginekologiju i porodništvo KBC-a Rijeka, koju je obnašao šest godina, od 2015. do 2021. godine. Odlaskom prof. Hermana Hallera u mirovinu, funkciju v. d. predstojnika Klinike za ginekologiju i porodništvo preuzeo je dr. sc. Marko Klarić, dugogodišnji specijalist na Klinici.


Marko Klarić diplomirao je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2003. godine, a 2006. godine započeo je specijalizaciju ginekologije i opstetricije u KBC-u Rijeka. Specijalistički ispit je položio 2010. godine te od tada radi kao specijalist ginekologije i opstetricije na Klinici za ginekologiju i porodništvo KBC-a Rijeka. Akademski naslov doktora znanosti stekao je 2012. godine. Završio je mnogobrojne međunarodne tečajeve stručnog usavršavanja i objavio više znanstvenih i stručnih radova u stranim časopisima. Uže područje interesa mu je ginekološka onkologija, iz čega je stekao naziv subspecijalista, a od 2015. godine obavlja dužnost voditelja Zavoda ginekološke onkologije Klinike za ginekologiju i porodništvo.