Posebne mjere

Na studente bez maski na Veleučilištu u Rijeci upozoravat će – termalna kamera

Ingrid Šestan Kučić

Nabavljene su i jednokratne maske kako se ne bi dogodilo da netko tko je zaboravio masku ne može biti na predavanjuRIJEKA – S prvim danom listopada i na Veleučilište u Rijeci vratit će se studenti i to njih, kaže dekan dr. Saša Hirnin, 1.400, a sukladno preporukama nadležnog Ministarstva i HZJZ-a nastava u novoj akademskoj godini planira se započeti u učionicama. U tom smislu, preporučujemo svim studentima koji ne žive u Rijeci da si osiguraju smještaj.


– Trenutačno planiramo izvođenje većeg dijela nastave u učionici, a u slučaju potrebe manji dio nastave izvodit će se online kako bismo u okviru postojećih prostornih kapaciteta osigurali maksimalno moguće poštovanje epidemioloških preporuka HZJZ-a.


Provodit će se pojačane mjere zaštite zdravlja i sigurnosti kao što je mjerenje temperature, obveza nošenja zaštitnih maski, dezinfekcija ruku, opreme i prostora i slično. Nabavili smo i termalnu kameru koja će na ulazu studentima mjeriti temperaturu, ali i prepoznavati tko ne nosi masku te ako student nema masku, oglasit će se zvučno upozorenje. Nabavili smo i jednokratne maske kako se ne bi dogodilo da netko tko je zaboravio masku ne može prisustvovati predavanju. Međutim, vodit će se i evidencija o tome tko je uzeo masku kako ne bi došlo do zloupotrebe takve mogućnosti, jer financijski je neodrživo svakodnevno dijeliti maske. Za nastavnike su osigurane višekratne perive maske, kao i viziri, kaže dekan.
Planirani udjel online nastave u cjelokupnoj nastavi je svega 20 posto, a kako bi se u što većoj mjeri smanjio protok studenata i miješanje studentskih grupa, raspored održavanja nastave planiran je tako da studenti u pravilu u jednom danu imaju nastavu samo iz jednog kolegija i pri tome ne mijenjaju dvoranu u kojoj su na nastavi.


– Nastava se planira u A i B tjednu, tako da se izmjenjuju kolegiji, odnosno raspored održavanja nastave po tjednima. Išli smo na »okrupnjavanje« nastave jednog kolegija u jednom danu kako bismo što više smanjili broj kontakata, pojašnjava dekan.


Studentima koji zbog zdravstvenih razloga budu imali liječničke potvrde o preporukama o nesudjelovanju u fizičkoj izvedbi nastave, omogućit će se da nastavu prate na daljinu, odnosno konzultativno, a u potencijalnim situacijama u kojima je neka studentska grupa ili nastavnik u samoizolaciji, nastava se planira održavati online. Kao i u drugim obrazovnim ustanovama i na Veleučilištu vrijedi pravilo da studenti ne smiju dolaziti na nastavu ako imaju simptome zarazne bolesti ili im je izrečena mjera samoizolacije, kao i saznanja da su zaraženi s COVID-19. Tijekom boravka u svim prostorijama Veleučilišta, studenti će morati nositi zaštitne maske, a jedina će iznimka biti učionice ako je razmak između studenata u učionici veći od 1,5 metara.


Na početku predavanja nastavnici će popisati prisutne studente na nastavi te će se taj popis čuvati za potrebe epidemiologa i drugih stručnih tijela ako se ustanovi zaraza virusom COVID-19.