Novi mandat

Vladimir Mozetič ostaje na čelu Klastera zdravstvenog turizma Kvarnera

Slavica Bakić

Klaster ima mnoge planove za ovu godinu, od kojih se mogu izdvojiti promocija post-COVID zdravstvenih programa, uvođenje certifikata »Destinacija zdravlja«, jedinstvenog u svijetu, te pokretanje Kvarner Health CardaRIJEKA – Skupština udruge Klaster zdravstvenog turizma Kvarnera, koja okuplja članstvo iz redova medicinskog, turističkog i sveučilišnog sektora te pratećih usluga s ciljem osnaživanja i razvoja zdravstvenog turizma Kvarnera, jednoglasno je odlučila da predsjednik Udruge još dvije godine ostaje ravnatelj doma zdravlja PGŽ-a Vladimir Mozetič, a predsjednikom Skupštine Viktor Peršić, ravnatelj Thalassotherapije Opatija. Odabrana su i dva nova člana Upravnog odbora – Sandra Janković dekanica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu kao predstavnica sektora obrazovanja i znanosti, dok je kao predstavnik sektora hotelskih kuća izabran Damir Balenović, direktor prodaje i marketinga Jadran hotela d.d.


Kako je naglašeno tijekom izlaganja izvješća o radu i financijskog izvješća za 2020. godinu, prošla poslovna godina bila je izazovna za sve članice Klastera, samim time i za ovu udrugu, a određena doza nesigurnosti kada je riječ o financijama još uvijek je prisutna. Usprkos tomu, naglašeno je, Klaster ima mnoge planove za ovu godinu, od kojih se mogu izdvojiti promocija post-COVID zdravstvenih programa, uvođenje certifikata »Destinacija zdravlja«, jedinstvenog u svijetu, te pokretanje Kvarner Health Carda, virtualne kartice za ostvarivanje popusta na usluge članica Klastera. U planu je i organizacija 9. Crikvenica International Health Tourism konferencije (CIHT), koja je 2020. godine održana virtualno, što je omogućilo da je putem posebne aplikacije te Facebooka i YouTubea u dva dana prati više od 3.000 ljudi.


Ovogodišnja Skupština Klastera organizirana je u tzv. hibridnom obliku – u prostorima Sveučilišnih odjela na Kampusu na Trsatu moglo je prisustvovati najviše 20 osoba, dok je ostalima sudjelovanje omogućeno putem aplikacije Zoom Meeting.