Pokušaj broj dva

Grad Rijeka raspisao novi natječaj za Galeb: Koliko će sad koštati obnova Titova broda?

Damir Cupać

Foto Marko Gracin

Foto Marko Gracin

Natječaj je s PDV-om vrijedan više od 40 milijuna kuna, a u postupku prednatjecanja četiri su tvrtke dale svoje primjedbe i prijedloge te iskazale zanimanje za prenamjenu Galeba u brod muzejRIJEKA – Grad Rijeka napokon je objavio drugi natječaj za obnovu broda Galeb, nakon što je na onom prvom jedinu ponudu poslalo remontno brodogradilište »Viktor Lenac« sa za Grad Rijeku neprihvatljivom cijenom u odnosu na procijenjenu. Nekoliko mjeseci dorađivali su se troškovnici, ispitivalo tržište, objavljena su dva prednatječajna kruga i drugi je natječaj raspisan.


– Nova procijenjena vrijednost nabave obnove broda Galeb (bez PDV-a) iznosi 35.200.000 kuna. Nabava će se provoditi u dvije grupe. Prva grupa se odnosi na obnovu i prenamjenu broda Galeb u brod muzej s pratećim komercijalnim sadržajima, dok druga grupa uključuje restauratorske radove na uređenju interijera.


Procjenjuje se da će sama obnova i prenamjena broda Galeb u brod muzej koštati 33.600.000 kuna, a restauratorski radovi na uređenju interijera broda Galeb dodatnih 1.600.000 kuna (sve bez PDV-a).
Prema prvoj procjeni, obnova broda Galeb trebala je koštati 26.565.000 kuna, odnosno radi dodatnih stavki 27.665.000 kuna (bez PDV-a), što je objavljeno u prvom postupku javne nabave, dok je pristigla ponuda brodogradilišta »Viktor Lenac« iznosila 59.964.856 kuna (bez PDV-a).


Nakon dva provedena postupka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koja su prethodila ponovljenom postupku za prvu grupu radova, objavljen je ponovljeni postupak javne nabave za usluge prenamjene broda u brod muzej s pratećim komercijalnim sadržajima, s rokom za podnošenje ponuda do 23. srpnja ove godine do 10 sati.


Rok za donošenje odluke o odabiru je 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda, nakon čega počinju teći žalbeni rok i rok mirovanja, ukupnog trajanja 15 dana.


U slučaju da ne bude produljenja rokova za dostavu ponuda i žalbe, očekuje se da bi ugovor mogao biti potpisan u listopadu 2019. godine. Rok za izvođenje radova sukladno dokumentaciji o nabavi traje 14 mjeseci od dana potpisivanja ugovora, do prosinca 2020. godine, navode u Odjelu gradske uprave za kulturu.


– U zadnjim postupcima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, svoje su primjedbe i prijedloge davala četiri zainteresirana gospodarska subjekta. Radovi na restauraciji i uređenju interijera planiraju se obaviti naknadno.


Grad Rijeka će uz bespovratna sredstva koja su odobrena EU projektom »Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine« i iznose za radove na rekonstrukciji broda Galeb, oko 28 milijuna kuna, te bespovratna sredstva koja su ostvarena temeljem pomoći Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekta za tu namjenu u iznosu od oko 700.000 kuna, utrošiti i vlastita sredstva za realizaciju ovog projekta, zaključili su u Odjelu gradske uprave za kulturu.