Posljedice pandemije

Grad Rijeka pomaže poduzetnicima: Zahtjevi za manje zakupnine podnose se do 25. lipnja

Sanja Gašpert

NL arhiva

NL arhiva

Zakupnicima s padom prometa od 40 do 60 posto odobrit će se umanjenje zakupnine za 30 postoRIJEKA  Svi poduzetnici, zakupnici gradskih poslovnih prostora te površina javne namjene za postavu privremenih objekata te reklamnih i oglasnih predmeta koji su pretrpjeli umanjenje prometa zbog aktualne pandemije, od 20. do 25. lipnja mogu podnijeti e-zahtjev za umanjenje zakupnine za svibanj, piše u obavijesti Grada Rijeke.Kriteriji za umanjenje zakupnine su sljedeći: zakupnicima s padom prometa od 40 do 60 posto odobrit će se umanjenje zakupnine za trideset posto, a zakupnicima s padom prometa od 60,01 do sto posto odobrit će se umanjenje zakupnine za pedeset posto. Referentno razdoblje za dokaz pada pometa utvrđuje se mjesečno na način da se promet za mjesec svibanj ove godine za koji se traži odobrenje umanjenja zakupnine uspoređuje s veljačom prošle godine, mjesecu koji prethodi pandemiji koronavirusa. Iznimno, zakupnici koji svoju djelatnost nisu obavljali u veljači 2020. godine, dostavljaju podatak o ostvarenom prometu koji su imali u listopadu 2020. godine. Zahtjev za ostvarenje prava na umanjenje zakupnine uz vjerodostojnu knjigovodstvenu dokumentaciju, a sve pečatirano i potpisano od strane zakupnika, zakupnici mogu dostaviti isključivo putem online obrasca, odnosno registracijom ili prijavom u Informacijski servis Grada Rijeke. Nadalje, zakupnici poslovnih prostora koji su započeli s obavljanjem djelatnosti u studenom ili prosincu 2020. godine, odnosno u siječnju, veljači, ožujku, travnju ili svibnju 2021. godine te ne mogu dostaviti podatke koji bi se koristili kao usporedni podaci za utvrđivanje pada prometa, odobrava se umanjenje zakupnine za svibanj 2021. godine u dvadesetpostotnom iznosu bez podnošenja zahtjeva.


Izuzeće


Od prava na umanjenje zakupnine izuzete su garaže, ljekarne, središnje bankarstvo, ostalo novčarsko poslovanje osim djelatnosti mjenjačnica, opće djelatnosti javne uprave, sudske i pravosudne djelatnosti, djelatnosti političkih organizacija i djelatnosti izvan teritorijalnih organizacija (konzulati) te članske organizacije kojima je odobreno umanjenje računa zakupnine za svibanj ove godine u iznosu od 30 posto bez podnošenja zahtjeva. Također, od prava na umanjenje zakupnine izuzete su knjižare i antikvarijati, budući da im se ranijim zaključkom gradonačelnika priznaje umanjenje ugovorene zakupnine u iznosu od pedeset posto. Zakupnicima kojima je odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske obustavljena djelatnost, a imaju status neprofitnih članskih organizacija i koji svoje pravo na naknadu fiksnog troška zakupnine ne ostvaruju u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenim koronavirusom (COVID-19) Vlade RH, odobrit će se umanjenje zakupnine za svibanj 2021. godine u stopostotnom iznosu bez podnošenja zahtjeva.


Rijeka plus
Zbog trajanja pandemije uzrokovane virusom COVID-19, a u svrhu pomoći poduzetnicima, svim zakupnicima prostora kojima upravlja Rijeka plus d.o.o. umanjit će se plaćanje zakupnine za svibanj 2021.godine, u rasponu između 30 i 50 posto, a ovisno o padu prometa. Zakupcima s padom prometa od 40 do 60 posto odobrit će se za umanjenje zakupnine za trideset posto, dok će se zakupcima s padom prometa od 60,01 do sto posto odobriti umanjenje zakupnine za pedeset posto. Zahtjevi se dostavljaju do 25. lipnja, putem elektroničke pošte na [email protected] ili putem pošte na adresu Rijeka Plus d.o.o, Blaža Polića 2/III Rijeka. Svi ostali detalji i obrazac prijave nalaze se na www.rijeka-plus.hr.