JAVNI POZIV

Grad Rijeka i ove godine osigurao nepovratne potpore za poduzetnike, maksimalna je 75 tisuća kuna

Aneli Dragojević Mijatović

Foto Vedran Karuza

Foto Vedran Karuza

Ukupno je za ovu svrhu u gradskom proračunu osigurano dva milijuna kuna, a pojedini prijavitelj može se prijaviti na dvije od devet mjera, putem kojih može ostvariti subvenciju u maksimalnom iznosuRIJEKA – Javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija za poduzetnike objavljen je na web stranici Grada Rijeke, a prijave se zaprimaju od 17. rujna do 7. listopada, najavili su na jučerašnjoj konferenciji za medije Jana Sertić, pročelnica gradskog Odjela za poduzetništvo i Dario Dobrilović, savjetnik za razvoj poduzetništva u istom odjelu.


Javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija za poduzetnike Grad Rijeka objavljuje četrnaestu godinu za redom, a ove je godine u tu svrhu u gradskom proračunu osigurano 2 milijuna kuna.


Uvjeti prijave


– Nadamo se da će se iznos subvencije svake godine još i povećavati, počevši već od proračuna za iduću godinu, rekla je Sertić, dodajući da je ukupno, od početka provođenja, za ovu mjeru iz gradskog proračuna izdvojeno više od 20 milijuna kuna. Inače, prijaviti se mogu subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području grada Rijeke, udruge čija je svrha promicanje gospodarskih interesa članica klastera, koje imaju sjedište na području grada Rijeke ili minimalno jednu članicu sa sjedištem na području grada Rijeke te koje posluju pozitivno. U okviru Javnog poziva subvencionira se certificiranje proizvoda i procesa, izgradnja brenda proizvoda i/ili usluga, poticanje udruživanja gospodarskih subjekata, uvođenja IT sustava i aplikacija u poslovanje, troškovi implementacije industrijskog dizajna, nabava i ugradnja strojeva i opreme, troškovi poduzetnika početnika, troškovi izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU-a, troškovi stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika. Pri prijavi na mjere subvencioniranja nabave i ugradnje strojeva i opreme, i subvencioniranja troškova poduzetnika početnika, prijavitelji će kao i prethodne godine moći prijaviti i troškove za nabavu opreme i zaštitnih sredstava koji su vezani za mjere zaštite od bolesti COVID-19. Pojedini prijavitelj ima mogućnost podnošenja prijave na dvije od devet ponuđenih mjera, putem kojih može ostvariti subvenciju u maksimalnom iznosu od 75 tisuća kuna.


(Ne)efikasna praksa
Dario Dobrilović je ukazao na neke novine, poput novih minimalnih iznosa računa, te obavezu sklapanja Ugovora. Prijavitelji naime moraju voditi računa da minimalni iznos pojedinačnog računa kojeg prilažu mora biti isti ili veći od 500 kuna, odnosno 1.000 kuna bez PDV-a, ovisno o pojedinoj mjeri. Iznimka su računi za nabavu opreme i zaštitnih sredstava, koji su vezani za mjere zaštite od virusa SARS-CoV-2, a koji moraju biti isti ili veći od 200 kuna bez PDV-a. Pored promjene iznosa pojedinačnih računa koji se prilažu, ovogodišnja novina Javnog poziva jest uvođenje obveze sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava sa svakim prijaviteljem koji ostvari pravo na dodjelu subvencije. Prijave na Javni poziv podnose se u online obliku putem Informacijskog servisa grada Rijeke dostupnog na portalu e-usluga http://gov.rijeka.hr, na kojem se nalazi više informacija o javnom pozivu te link za prijavu. Lista korisnika koji ostvare pravo na subvencije po ovom javnom pozivu objavit će se na web stranici Grada. Dobrilović je posebno naglasio da će se nepotpune prijave odbacivati, odnosno neće biti moguća dodatna nadopuna dokumentacije, što je bila praksa proteklih godina, no pokazala se neefikasna.


– Skrećemo pozornost prijaviteljima da, dakle, odmah dostave potpune prijave, jer neće biti moguća dodatna dopuna, zaključio je Dobrilović.