Novi program

Dječji vrtić Rijeka: “BaltazaRI” okuplja darovite predškolce

Ingrid Šestan Kučić

Ciljevi se programa, pored uvažavanja specifičnih interesa djeteta, odnose na proširivanje i poticanje temeljnih kompetencija u uvjetima u kojima će dijete učiti ono što ga zanima, na način koji mu najviše odgovara 


RIJEKA – U povodu obilježavanja Dana darovitih učenika, odnosno TjeDNA za DARovitost, Dječji vrtić Rijeka pokrenuo je kraći program za potencijalno darovitu i darovitu djecu “BaltazaRI”. Svjesni činjenice da je znanstveno i praktično bavljenje problematikom darovitih i talentiranih pojedinaca, posebno djece predškolske dobi, nedovoljno razvijeno, Dječji vrtić Rijeka na ovaj način želi dati svoj doprinos organiziranju sustavne brige za darovitu djecu. Nadogradnja je to dosadašnjem kontinuiranom ulaganju i obogaćivanju svakodnevnog odgojno-obrazovnog rada s darovitom djecom predškolske dobi u vrtiću.


Program “BaltazaRI” verificiralo je Ministarstva znanosti i obrazovanja, a provodit će ga odgojiteljica Antonia Pešut, magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, dodatno educirana za rad s darovitom djecom predškolske dobi. Rad se organizira s manjom skupinom djece koja sudjelovanjem u programu zadovoljavaju potrebu za radom u bogatom, poticajnom, zanimljivom i izazovnom materijalnom okruženju koje odgovara njihovim individualnim i razvojnim mogućnostima te potiče razvoj njihovih potencijala. Ciljevi se programa, pored uvažavanja specifičnih interesa djeteta, odnose na proširivanje i poticanje temeljnih kompetencija u uvjetima u kojima će dijete učiti ono što ga zanima, na način koji mu najviše odgovara. Svrha je programa poticanje osnovnih i viših razina misaonih procesa organiziranjem složenijih i za djecu izazovnijih aktivnosti, posebno u području logičkog i kreativno-divergentnog mišljenja, planiranje aktivnosti koje za cilj imaju korištenje istraživačkog pristupa, kao i poticanje kreativnog načina rješavanja problema uz istovremeni razvoj suradničkog načina učenja, socijalnih vještina i pozitivne slike o sebi. Program će se provoditi svakoga utorka u Podcentru predškolskog odgoja Krnjevo, u trajanju od 90 minuta, a informacije o upisima mogu se naći na mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Rijeka.