Politika otvorene znanosti

PRVI U HRVATSKOJ Sveučilište u Rijeci potpisalo deklaraciju DORA

Ingrid Šestan Kučić

Screenshot www.sfdora.org

Screenshot www.sfdora.org

Cilj Deklaracije iz San Francisca, koju je dosad potpisalo više od 20.500 pojedinaca i institucija iz oko 150 zemalja, je osvješćivanje novih alata i procesa u vrednovanju znanstvenog rada uz lakšu implementaciju i jačanje pravičnosti postupaka vrednovanjaRIJEKA – Sveučilište u Rijeci prvo je hrvatsko sveučilište koje je potpisalo deklaraciju DORA. Riječ je o deklaraciji iz San Francisca o vrednovanju znanstvenog rada koju je potpisala rektorica prof. dr. Snježana Prijić Samaržija.Potpisivanjem Deklaracije daje se aktivan doprinos politici otvorene znanosti Sveučilišta u Rijeci, koju je u rujnu ove godine usvojio Senat. Sveučilište u Rijeci čvrsto je u stajalištu da znanstvene informacije i istraživački podaci koji su proizvod znanstvenih aktivnosti financiranih javnim sredstvima moraju biti utemeljeni na praksama otvorene znanosti i na zajedničkoj kulturi upravljanja znanstvenim podacima kao ključnim ishodima istraživačkih aktivnosti koje treba optimalno koristiti za dobrobit i razvoj zajednice.Cilj Deklaracije, koju je dosad potpisalo više od 20.500 pojedinaca i institucija iz oko 150 zemalja svijeta, je osvješćivanje novih alata i procesa u vrednovanju znanstvenog rada, uz lakšu implementaciju i jačanje pravičnosti postupaka vrednovanja. Potpisnici Deklaracije posebno podupiru prihvaćanje praksi u vrednovanju kao što je ne upotrebljavati metriku zasnovanu na časopisima, kao što su čimbenici odjeka časopisa, kao glavno mjerilo kvalitete znanstvenih radova, nego u svrhu procjenjivanja vrijednosti znanstvenog rada uzimati u obzir vrijednost i odjek svih njegovih izlaznih rezultata, uključujući i kvalitativne pokazatelje poput utjecaja na javne politike i prakse.
Također se zalažu da treba biti izričit i jasan u pogledu kriterija koji se koriste u donošenju odluka o zapošljavanju i napredovanju, ističući da je znanstveni sadržaj rada znatno važniji od metrike publikacije ili identiteta časopisa u kojem je objavljen te potiču praksu odgovornog autorstva i obavještavanja o specifičnom doprinosu svakog pojedinog autora rada. Uvidom u listu potpisnika Deklaracije, razvidno je da je Sveučilište u Rijeci prvo hrvatsko sveučilište te, uz Hrvatsku zakladu za znanost, druga hrvatska institucija iz sustava znanosti koja potpisuje DORA-u.