Program za smanjenje nezaposlenosti

Potpore za zapošljavanje bivših stipendista Općine Viškovo

Biljana Savić

Viškovo – poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija / Arhiva NL

Viškovo – poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija / Arhiva NL

Sredstva za potpore poduzetnicima u 2021. godini gotovo su utrostručena jer su u Općini Viškovo svjesni da je pandemijska 2020. godina ostavila itekakve posljedice na funkcioniranje gospodarstva u cjeliniVIŠKOVO – Općina Viškovo objavila je javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora i subvencija za poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti na području Općine Viškovo za 2021. godinu. Poticanje razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti ostvarit će se provođenjem ukupno 11 mjera.– Budući da je Općina Viškovo po mnogočemu jedinstvena u Hrvatskoj, tako je i naš program poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti jedinstven. Kreirajući program koji je u ovom obliku na snazi od 2016. godine, osnovna misao vodilja bila nam je stvoriti okvir koji će barem u jednom dijelu rješavati strukturni problem domaćega gospodarstva i tržišta rada. Osim uobičajenih mjera poput poticanja osnivanja novih gospodarskih subjekata, subvencija kamata na poduzetničke kredite ili potpora za nabavu opreme i inventara s maksimalnih 9.000,00 kuna, Viškovo ima i neke inovativne i specifične mjere koje imaju višestruku ulogu. Konkretno, riječ je o potporama za zapošljavanje bivših stipendista i potporama za zapošljavanje mladih osoba nakon stručnog osposobljavanja. Kad je riječ o bivšim stipendistima, poduzetniku koji ima sjedište na području Viškova i zapošljava našeg stipendista Općina daje subvenciju u iznosu od 50 posto troškova plaće. Riječ je o iznosu do maksimalno 3.000,00 kuna mjesečno ako osoba ima srednjoškolsko obrazovanje te maksimalno 4.500,00 kuna ako je riječ o visokoobrazovanom kadru.


Dvojako značenje


Ta mjera ima dvojako značenje. S jedne strane, naš učenik ili student stipendist ulaže u svoje znanje jer je tijekom školovanja bio izvrstan s prosjekom od 4,5 oplemenio lakšim zapošljavanjem. S druge strane, poduzetnik će sigurno radije zaposliti nekog tko je bio tijekom školovanja izvrstan jer mu je to dokaz da je riječ osobi razvijenih radnih i inih navika. Slično je i s potporom za zapošljavanje mladih osoba nakon stručnog osposobljavanja jer je općepoznata činjenica da su oni teško zapošljivi nakon tih godinu dana osposobljavanja, a kroz tu mjeru iz našeg Programa poduzetnici mogu dobiti nemalu potporu ako zaposle upravo tu mladu osobu. U kreiranju mjera mislili smo i na dugotrajno nezaposlene osobe, ističe načelnica Općine Viškovo Sanja Udović.
Sredstva za potpore poduzetnicima u 2021. godini gotovo su utrostručena jer su, kaže načelnica, u Općini svjesni da je pandemijska 2020. godina ostavila itekakve posljedice na funkcioniranje gospodarstva u cjelini. Ciljevi ovog programa su jačanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu, poticanje investicija te ulaganja u proizvodne procese i marketing, poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja, poticanje pokretanja novih poslovnih procesa te osiguravanje dostupnijih izvora financiranja aktivnosti vezanih za poslovne procese poduzetnika. Od 2014. do 2016. godine Općina je poduzetnicima subvencionirala kamate na kredite, a sadašnji Program poticanja razvoja gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti donesen je krajem 2016. godine. Mjere su dodatno pojačane 2017. godine pa samo od 2017. godine do danas potpore i subvencije dodijeljene su za 70 gospodarskih subjekata te je za to izdvojeno više od pola milijuna kuna.


Nepovratni poticaji
– Kad se tomu dodaju sredstva osigurana za ovu godinu, iznos za potpore razvoju gospodarstva i smanjenja nezaposlenosti približio se broju od gotovo milijun kuna. Te su subvencije i potpore generirale desetke novih radnih mjesta, smanjile nezaposlenost te uvelike pomogle onima koji tek kreću u svijet poduzetništva. U svim mjerama riječ je o nepovratnim potporama koje Općina dodjeljuje subjektima maloga gospodarstva utvrđenim Zakonom o poticanju razvoja maloga gospodarstva, kaže Udović.
Uvjeti za ostvarivanje svih potpora, informacije, upute za prijavitelje kao i potrebna dokumentacija dostupni su na mrežnim stranicama Općine Viškovo, a rok za podnošenje zahtjeva je do iskorištenja sredstava koja su osigurana po pojedinoj mjeri, a najkasnije do 30. studenog 2021. godine. U slučaju iskorištenja osiguranih sredstava po pojedinoj mjeri moguća je izmjena javnog poziva kao posljedica preraspodjele raspoloživih sredstava između pojedinih mjera.