RIJEČKA GRADSKA VIJEĆNICA

Predstavljena knjiga “Bilanciranje financijskih instrumenata”

Sanja Gašpert

Foto Marko Gracin

Foto Marko GracinRIJEKA U Vijećnici Grada Rijeke održano je predstavljanje knjige “Bilanciranje financijskih instrumenata” autora mr. sc. Stjepana Kolačevića i mr. sc. Balda Hreljca, koja je, istaknuto je, korisna za računovodstvene praktičare u različitim poslovnim subjektima, revizore, financijski i nefinancijski menadžment poslovnih subjekata, financijske analitičare, konzultante, ali i za ostale zainteresirane korisnike.


– Ovo je jedna od rijetkih edicija u Hrvatskoj, pa i šire, koja u naslovu ima riječ bilanciranje, u formi glavne imenice, koja označava uravnoteženje. Bilanciranje je gospodarska i znanstvena disciplina koja se bavi i svođenjem računa svekolikih životnih aktivnosti, jer, bilancira se i svekolika životna stvarnost. U ovoj knjizi govorimo o bilanciranju financijskih instrumenata koji su od izuzetnog značaja u bilančnoj strukturi poslovnih subjekata, rekao je jedan od autora knjige Stjepan Kolačević.

U knjizi “Bilanciranje financijskih instrumenata” autori obrađuju zahtjevnu računovodstvenu problematiku koja se odnosi na pravila priznavanja, mjerenja i prezentiranja financijskih instrumenata u financijskim izvještajima poslovnih subjekata te primjenu računovodstva zaštite. Knjiga predstavlja sustavan prikaz računovodstvenog tretiranja financijskih instrumenata prema MSFI-ju 9 Financijski instrumenti. Ova edicija svoju primjenu osim u praksi, može pronaći i na visokoškolskim institucijama ekonomskog usmjerenja, koja u okviru svojih nastavnih planova i programa obrađuju problematiku računovodstva i financijskog izvještavanja financijskih instrumenata.


Predstavljanju knjige uz autore prisustvovali su i recenzenti prof. dr. sc. Boris Tušek i izv. prof. dr. sc. Mirjana Hladika s Ekonomskog fakulteta iz Zagreba, direktor nakladnika TEB poslovno savjetovanje iz Zagreba mr. sc. Mladen Štahan i urednica knjige Jasminka Rakijašić. U kulturno-umjetničkom programu nastupili su Joso Butorac i maestro Mladen Žmak.