POSEBAN PRAVNI REŽIM

Počela katastarska izmjera triju nacionalnih parkova: Doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima

Marin Smolčić

Foto M. Smolčić

Foto M. Smolčić

Prilikom realizacije ovoga projekta za lokalno stanovništvo neće biti dodatnih troškova.Danas je i službeno zaživjela provedba katastarske izmjere na području tri nacionalna parka središnje Hrvatske: NP Paklenica, NP Plitvička jezera i NP Sjeverni Velebit. Ovaj se projekt provodi u sklopu projekta „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“.


Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dodijelilo je Državnoj geodetskoj upravi bespovratna sredstva u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020“ (OPKK) Specifičnog cilja 6 ii 2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću, primarno ekološkom mrežom Natura 2000“, kojim se financira projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“.


Primarni cilj projekta je upis posebnih pravnih režima na katastarskim česticama unutar granica zaštićenih područja te stvaranje preduvjeta za upis prava prvotkupa u službenim registrima na katastarskim česticama unutar granica nacionalnih parkova te nadogradnja Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), koja će omogućiti transparentnost i pristup podacima o granicama zaštićenih područja ostalim institucijama i tijelima državne uprave, gospodarstvu i građanstvu.
Ovim dijelom projekta predviđa se izrada elaborata katastarskih izmjera, na površini od cca 50.000 ha, unutar šest nacionalnih parkova, koji obuhvaća 56 katastarskih općina. Projekt je podijeljen u dvije glavne grupe, gdje su NP Paklenica, NP Plitvička jezera i NP Sjeverni Velebit smješteni u Grupu 2. Vrijednost Ugovora za Grupu 2 iznosi 7.570.710 kn (bez PDV-a).


Treba istaknuti da prilikom realizacije ovoga projekta za lokalno stanovništvo neće biti dodatnih troškova.
Ovom prilikom ravnatelj Uprave za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Igor Kreitmeyer izjavio je da je za nacionalne parkove i sve nositelje prava na nekretninama unutar parkova osigurana  nova katastarska izmjera i povezana obnova zemljišne knjige bez dodatnih troškova za lokalno stanovništvo.


Otvaranju radova su prisustvovali ravnatelj Uprave za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Igor Kreitmeyer, zamjenik glavnog ravnatelja Državne geodetske uprave Antonio Šustić sa suradnicima, ravnateljice nacionalnih parkova Paklenica i Sjeverni Velebit, predstavnik NP Plitvička jezera te geodetske tvrtke koje su izvođači radova na projektu.