Kreativna Europa

U Omišlju dvodnevna radionica o novim programima EU-a

Mladen Trinajstić

Foto Mladen Trinajstić

Foto Mladen Trinajstić

Program predstavljanja programa Europske unije održat će se 29. i 30. rujna u Društvenom domu Omišalj»Desk Kreativne Europe – Kultura« koji djeluje pri Ministarstvu kulture i medija te Nacionalna kontakt točka programa »Građani, jednakost, prava i vrijednosti« pri Uredu za udruge Vlade Republike Hrvatske, u suradnji s Europe Direct Rijeka koji funkcionira pri riječkoj razvojnoj agenciji Porin, zajedničkim snagama organiziraju dvodnevni program predstavljanja programa Unije.


Predstavljanje će se tijekom idućeg četvrtka i petka, 29. i 30. rujna, održati u Društvenom domu Omišalj.


Cilj dvodnevne radionice, doznajemo od njenih organizatora i domaćina, najava je i prezentacija novih programa Europske unije za razdoblje 2021-2027., i to konkretno »Građani, jednakost, prava i vrijednosti« (CERV) te »Kreativna Europa-Kultura« (KE).
Prvospomenutim programom uspostavljen je novi centralizirani program Unije kojim programski i financijski upravlja Europska komisija, a operativno ga provode Glavna uprava za pravosuđe i potrošače (DG JUST) te Agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) koje surađuju s nacionalnim »kontakt točkama«.


CERV Program najveći je program u povijesti Europske unije, a namijenjen je promicanju i zaštiti vrijednosti EU-a, i to demokracije, vladavine prava, temeljnih prava, transparentnosti i dobrog upravljanja.


Njegov opći cilj, najavljuju prezentatori koji će spomenute programe u Omišlju idućih dana predstaviti zainteresiranoj javnosti, zaštita je i promocija prava i vrijednosti sadržanih u Ugovorima, Povelji o temeljnim pravima te primjenjivim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, a sve kroz pružanje financijske podrške dionicima u promociji tih prava i zajedničkih vrijednosti.


Program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane (Europe for Citizens), Prava, ravnopravnost i građanstvo (Rights, Equality and Citizenship) i DAPHNE, nastvljaju organizatori tog predstvljanja.


Drugi program koji će se tijekom događanja u omišaljskom Društvenom centru odvijati potkraj idućeg tjedna, Kreativna Europa – Kultura, započeo se provoditi 2014. godine kad su dotadašnji samostalni programi Kultura i MEDIA, spojeni u zajednički program pod nazivom Kreativna Europa.


U razdoblju 2021 – 2027. spomenuti se program dijeli na tri svoja »podcjeline«, i to Media, Kultura i onaj međusektorski, a nadovezuje se na nasljeđe koje proizlazi iz prijašnjeg razdoblja kroz nastavak poticanja kulturnih organizacija i institucija u stjecanju šire publike.


Cilj programa bavljenje je trenutnim društvenim pitanjima i pružanje podrške mladim umjetnicima »u nastajanju«.


Potprogram Kultura namijenjen je svim kulturnim i kreativnim sektorima, ističu u svom pozivu na uključenje u spomenuto predstavljanje organizatori prezentacijskog skupa.