POSLOVANJE

Opatijske gradske tvrtke pod povećalom: Liburnijske vode, Parkovi i Komunalac posluju u “plusu”

Aleksandra Kućel Ilić

Foto Aleksandra Kućel Ilić

Foto Aleksandra Kućel Ilić

Komunalac je u 2020. godini ostvario prihod od 36 milijuna kuna, Liburnijske vode su ostvarile prihod od 49 milijuna kuna, s dobiti od 540 tisuća kuna, dok su Parkovi prošlu godinu zaključili s 11,9 milijuna kuna prihoda te 65 tisuća kuna dobiti.OPATIJA – Poslovanje Komunalca, Liburnijskih voda i Parkova, našlo se na srpanjskoj sjednici Gradskog vijeća Opatije »pod povećalom«, a izvješća su vijećnicima dali direktori Ervino Mrak (Komunalac, Liburnijske vode) i Ivan Bilobrk (Parkovi).


Prema riječima direktora Mraka, Komunalac je u 2020. godini ostvario prihod od 36 milijuna kuna, dobrim dijelom i zbog prodaje zgrade »peze«, odnosno ex javne gradske vage na Tošini. Glavni problemi s kojima se susreće Komunalac su nedovoljna opremljenost vozilima te manjak radne snage za fizičke poslove, a na grobljima, koja bilježe povećan broj pogreba, također je dosta organizacijskih problema.


Manje otpada


Kad je riječ o zbrinjavanju otpada, naveo je da su napravljeni pozitivni pomaci u funkcioniranju sustava te su količine otpada uslijed pandemijske 2020. godine smanjene za 39 posto. U suradnji s Gradom Opatijom počeo je postupak kojemu je cilj uvesti potpunu kontrolu nad korisnicima usluge koji nisu preuzeli posude za odvojeno zbrinjavanje otpada ili su ih preuzeli, ali kante ne nose na pražnjenje.


Broj pogreba u porastuVrlo je zanimljiv podatak da je, prema riječima direktora Ervina Mraka, na Liburniji u 2020. godini bilo čak 55 pogreba više negoli tijekom 2019. godine. Odnosno, tijekom 2020. je bilo čak 366 pogreba, što znači u prosjeku jedan dnevno. Događalo se da se u istom danu organiziraju i do četiri sahrane, pri čemu je, uslijed korone primjetan trend prema kojemu je vrlo teško pronaći ljude koji su spremni nositi vijence, križ i lijes. Stoga se za kompletnu organizaciju često moraju pobrinuti iz samog Komunalca, što, navodi Mrak, nije jednostavno. Također, broj pogreba je u porastu i tijekom 2021. godine, dijelom i zbog preminulih uslijed korone te su procjene da će ove »crne brojke« nadmašiti čak i dosad rekordnu 2020. godinu, navode u Komunalcu.

Pred Gradom je i ostvarenje vrlo važnog cilja, donošenje odluke o izgradnji reciklažnog dvorišta i kompostane, pri čemu je odabir lokacije ključno pitanje, moglo se čuti tijekom sjednice.
– Liburnijske vode su tijekom prošle godine ostvarile prihod od 49 milijuna kuna, s dobiti od 540 tisuća kuna. Na području koje pokrivaju ima 15.320 vodnih priključka, od toga je 161 novopostavljen tijekom 2020. godine. Uslijed pandemije potrošeno je 18 posto manje vode. U posljednjih 10 godina napravljeni su veliki iskoraci po pitanju vodoopskrbe i odvodnje, daleko iznad prosjeka Hrvatske, no činjenica je i da naši građani plaćaju jednu od skupljih cijena vode na razini države – rekao je Ervino Mrak.


Parkovi pozitivni


Zaštitni znak Opatije su njezini parkovi i zelene površine, a prema riječima direktora Parkova Ivana Bilobrka, prošlu su godinu zaključili s 11,9 milijuna kuna prihoda te 65 tisuća kuna dobiti. Istaknuo je da je standard održavanja gradskih javnih površina zadržan bez otpuštanja radnika, a sva su im materijalna prava regulirana kolektivnim ugovorom isplaćena. Parkovi su sklopili i nove ugovore na tržištu, među ostalima i s općinama Lovran i Matulji, naglasio je direktor Bilobrk.


Gradsko je vijeće Opatije izviješteno i o tome da je gradonačelnik Parkovima dao suglasnost za kreditno zaduživanje od 2,4 milijuna kuna s rokom otplate od 10 godina za kupovinu nekretnine koja se nalazi u području Amerikanskih vrtova, a koja će, kako je najavljeno, nakon završetka europskog projekta uređenja Amerikanskih vrtova, čime će vrtovi biti dodatno hortikulturno i turistički valorizirani, dobiti novu javnu namjenu.