Usluga će poskupjeti

Liburniju čeka poskupljenje odvoza smeća: Povećanje cijene na Marišćini, diže cijenu i u Komunalcu

Marina Kirigin

Svakodnevna ružna slika pored kontejnera na području Opatije / Foto Marina KIRIGIN

Svakodnevna ružna slika pored kontejnera na području Opatije / Foto Marina KIRIGIN

Čim oni dignu cijene, mi posljedično dižemo naš cjenik koji također ide na ovjeru u jedinice lokalne samouprave – objasnio je Duško Kulaš iz Komunalca. Ante Štampalija, predsjednik Kvarnerske inicijative, upozorava na problem neodvajanja otpada te ističe da se odvaja samo 2-3 posto otpadaOPATIJA  Komunalac uvjerava građane Opatije već treću godinu zaredom da je usluga odvoza otpada pilot-sistem i da će se stvari s vremenom srediti. I vidimo, sređuje se tako da nam cijena usluge raste, a sama usluga se pogoršava.


Ono što posebno iritira svakog sugrađanina koji zagrebe ispod površine problema je situacija s odvojenim otpadom, koji bi trebao iznositi oko 20 posto. Međutim, kako doznajemo, ove je godine on na oko 2 do 3 posto.


Naime, postoji mnogo slika koje dokazuju tvrdnju da se nakon što mi u domaćinstvu odvajamo otpad, sav taj otpad miješa i vozi na sad već preskupu Marišćinu – koja je upitan projekt sama po sebi.
Glavni razlog još jednog poskupljenja usluge bit će upravo to što će Marišćina za duplo poskupjeti svoje usluge. To će se dogoditi jer projekt nije održiv, a i žele nam na lijep način ukazati i prisiliti one općine i gradove poput naše, koji nisu napravili gotovo ništa ili jako malo po tom pitanju, da se pokrenemo.


Napravio se jedino privid funkcionalnog stanja da se ne dobiju kazne i penali od Europske unije. Ono što mi moramo napraviti je da čim manje takvog miješanog otpada predajemo na Marišćinu. Naime, biootpad koji čini u prosjeku 40 posto otpada moramo početi odvajati.


Za krupniji otpad, tekstil, kožu morale bi postojati sortirnice, a trebalo bi pronaći i tvrtke koje navedene sirovine otkupljuju i stvaraju novu vrijednost. Neiskoristivi otpad trebao bi biti sveden na samo 10 posto, a moguće i manje. Mišljenja smo da se mora iskomunicirati sa susjednim općinama i pronaći opcije za kompostanu koja bi također proizvodila novu vrijednost, kvalitetno organsko gnojivo – rekao je Ante Štampalija, predsjednik Kvarnerske inicijative, koji je kao dobar primjer usluge i funkcioniranja sustava istaknuo onaj na otoku Krku.


Raznašanje otpada


– Zbog svega navedenog imamo svakodnevnu ružnu sliku pored većine ukopnih kontejnera na području Opatije. Zbog odlaganja otpada pored kontejnera, očito subjekata koji nisu zavedeni u komunalnom sustavu, što je također jedan od ključnih problema, događa se da vjetar, galebovi, mačke i golubovi raznose otpad naokolo. Imamo i problem pretovarnih stanica u skloništima koje nikako ne podliježu sanitarnim uvjetima, niti zadovoljavaju propisane norme – ističe Štampalija, dodatno obrazlažući da ovo nije politički linč na Upravu Komunalca ili aktualnu vlast, nego isključivo poziv na zajedničko djelovanje u svrhu bolje usluge i zadovoljstva građana te zdravijeg i čišćeg okruženja.
Cijena usluge koja je već jedno vrijeme aktualna, u Komunalcu kažu, nije se dodatno korigirala. Međutim, navode da će korekciju cijene definitivno izazvati povećanje cijene u Marišćini, ukoliko do nje dođe, a prema sadašnjim najavama, to bi se moglo dogoditi u listopadu. Ipak, da bi do korekcije cijene došlo, potrebno je proći kompletnu proceduru, još nekoliko instanci na kojoj će se o tome raspravljati i odlučivati.– Imamo najave da će se to dogoditi, no osim najava, drugih informacija nemamo. Koliko nam je poznato, nije održan Nadzorni odbor koji je to trebao rješavati. Ako se cijena bude digla na Marišćini, dignut će se i kod nas u onom dijelu koji se odnosi na njih. Varijabilni dio naše cijene je samo trošak sustava u Marišćini. Znači čim oni dignu cijene, mi posljedično dižemo naš cjenik koji također ide na ovjeru u jedinice lokalne samouprave – objasnio je Duško Kulaš iz RJ-a Usluga Komunalca.


Prijedlozi lokacije


U Komunalcu potvrđuju da se razmišlja i o biootpadu. Kažu da su već izradili jedan prijedlog za izradu kompostane koji je dostavljen vlasnicima tvrtke, odnosno JLS-ima.


– O tom našem prijedlogu uskoro će odlučivati Skupština. Postoji mogućnost, postoje i prijedlozi lokacije, međutim, to još treba konkretno izdefinirati. Ako sve bude išlo kako treba, može se očekivati da dobijemo kompostanu, ali je to proces koji će trajati sigurno godinu-dvije. Naravno da se biofrakcija može odvojiti, ne samo može, već bi i morala po zakonskoj regulativi. Međutim, odvajanje biofrakcije iziskuje dodatne troškove. Tako da je to postupak koji nije samoodrživ, izdvajanjem biofrakcije ne proizvode se vrijednosti koje mogu pokriti troškove prikupljanja. S time se naravno odmah mora očekivati i neka korekcija u cijeni. No, prvo valja vidjeti kakvi će biti tokovi otpada koji budu postignuti u idućem periodu. Ono što se u posljednje vrijeme događa ne ide na ruku nikome. Ne znam koliko je javnosti poznato, ali uvedene su naknade za predaju papira i kartona. To je bila sirovina koja je bila najprofitabilnija, a sad postoji i naknada za to – objašnjava Kulaš, ističući da u ovom slučaju država nije odradila ono što je trebala, da sustav nije uspostavljen te da je sve što se u posljednje vrijeme po tom pitanju događa – nazadovanje.


– Otpad koji odvajamo se ne miješa u kamionu. Međutim, miješao se ili ne, za njega se plaća naknada. On ne završava tamo gdje bi morao završiti. Sustav je sav korumpiran i narušen upravo zbog činjenice što ekonomija ne zahtijeva ove sirovine. Zatvorena su kineska i ina tržišta koja su primala te sirovine, europska industrija nije orijentirana u dovoljnoj mjeri na upotrebu sekundarnih sirovina i ima višak sekundarnih sirovina na tržištu. Samim time su one postale opterećenje. Tu ne može napraviti ništa niti korisnik, niti Komunalac. Tu mora država odraditi svoje. Tek onda to može funkcionirati. Očekuju se burze materijala, očekuju se mehanizmi koje država mora uspostaviti da sve one prikupljene količine otpada idu tamo gdje im je mjesto – zaključio je Kulaš.