Suradnja

Crveni križ Opatija i opatijski vrtić obilježili Dan smanjenja rizika od katastrofa

Aleksandra Kućel Ilić

Foto Crveni križ Opatija

Foto Crveni križ Opatija

U aktivnostima je sudjelovalo 34 djece starijeg vrtićkog uzrastaPredstavnice GDCK-a Opatija u suradnji s Dječjim vrtićem Opatija su u tri vrtićke grupe obilježile Dan smanjenja rizika od katastrofa, dobi primjenjivim aktivnostima prema priručniku »Odgoj za humanost od malih nogu« i prema materijalu s platforme HCK-a »Sigurnije škole i vrtići«.


U aktivnostima je sudjelovalo 34 djece starijeg vrtićkog uzrasta. S njima se vježbalo simulaciju postupanja u situaciji potresa u vrijeme boravka u prostoru vrtića; za vrijeme dječje igre oglasila se sirena i sva djeca su prema pokaznim vježbama prekinula igru i sklonila se na adekvatna mjesta (ispod stola, uz okvir vrata…).


U okviru pokazne vježbe također su, prema pravilima edukacije, u miru napustila prostor u pratnji odgajateljice. Nakon pokazne vježbe po grupama se prošlo radionicu teorijskog znanja o potresu te su djeca odgovarala na pitanja što sve treba učiniti u slučaju potresa.
Djeca su već prethodno s odgajateljicama izradila crteže na temu potresa i ostalih prirodnih katastrofa te se u okviru aktivnosti zajedno razgovaralo o naučenom gradivu.


Uz odgajateljice i zdravstvenu voditeljicu vrtića, dijelu aktivnosti pridružila se i ravnateljica Aleksandra Tramontana – javili su iz opatijskog Crvenog križa.