Sveučilište u Rijeci

Na Učiteljskom fakultetu promovirana nova generacija učitelja i odgajatelja

Ingrid Šestan Kučić

SNIMIO VEDRAN KARUZA

SNIMIO VEDRAN KARUZARIJEKA – Na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci održana je svečana promocija studenata koji su završili preddipolmsku i diplomsku razinu studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje te integrirani Učiteljski studij. Ukupno je dplome primilo 119 studenata, a sveučilišni prijediplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje završili su: Lucija Balukčić, Paula Meštrić, Zelda Bašić, Mirta Mitrović, Ivančica Brdar, Mia Momčilović, Sara Buneta, Ivana Neralić, Helena Ciglar, Maja Ninković, Sara Čanić, Eli Pravdica, Dora Čorak, Domenika Puljek, Lara Čorak, Nina Radetić, Petra Drandić, Bea Repanić Žerjav, Katarina Dražul, Nikolina Repinac, Klara Dundović, Rea Russin, Hana Friš, Matea Ružička, Anđela Gospić, Marija Eliza Sereki, Ema Govorčin, Giulia Surdić, Nikolina Horvat, Nina Šarković, Corina Jakovac, Lea Šešelja, Jagoda Jurić, Monika Štiglić, Gita Keller, Nives Štimac, Mariana Kos, Vita Tomac, Valentina Kraš, Marta Tomičić, Tara Krmpotić, Anamaria Trgovčić, Viktoria Kršulj, Sara Velčić, Danijela Lasić, Katarina Vidas, Petra Linčić, Mihaela Vukelić, Matea Maravić, Arnea Zuanić, Helena Izidora Maretić Češnjaj, Gabriela Žuljević, Emilija Maurović i Karla Žužić, a sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski Učiteljski studij završili su: Luana Bobanović, Lucija Peranić, Arlen Bucaj, Minea Pierobon, Helena Damijanjević, Elizabeta Rajković, Marieta Gal, Marika Rečica, Irena Grgić, Anthea Sabatti, Anija Horvat, Doris Silajdžić, Ivana Hrastović, Josipa Skorić Iskra, Andrea Jakupec, Jelena Sokolić, Tea Jelić, Petra Starčević, Petra Jug, Laura Stilin, Dorotea Kovačić, Bernarda Sučić, Nives Kraljić, Paula Špoljarić, Anamaria-Gabriela Krmek, Buga Štimac, Antonija Krnjus, Karin Terzić, Nera Kutleša, Luana Vidak, Natalia Lazzarich, Karla Vuk, Maja Linić, Silvija Vulinović, Tea Milanović, Dajana Weiss, Petra Orbanić, Nina Zahtila i Iva Pataj.Sveučilišni diplomsk studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje završili su: Andreja Anđelić, Matea Babić, Sarah Bacinger, Mirjana Božić, Iva Cindrić, Ivona Čižmešija, Adela Hennion, Ivana Ilijić, Senka Marija Ivanušec, Kristina Juras, Nikol Katičić, Matea Kučica, Petra Ljubičić, Jelena Ljubotina, Klaudija Martić, Andreja Pavlinić, Helena Pejnović, Elena Pereša, Klara Periša, Ursula Radonić, Marija Tirić, Lucija Tomić, Dora Viduka, Larisa Vivoda, Monika Zulijani i Irena Žic-Orlić.

 
Ingrid Šestan Kučić