JEDNOSTAVNA PROCEDURA

Kako raskinuti ugovor o opskrbi plinom s Energom i potpisati novi s GPZ-om? Evo svih odgovora

Marinko Glavan

PIXABAY

PIXABAY

Riječkog distributera moraju kontaktirati svi sadašnji kupci, bez obzira na to jesu li već do sada poslali zahtjev za raskid ugovora s Energom i sklapanje ugovora s GPZ Opskrbom ili to još nisu učiniliRIJEKA – Svi kupci plina koji imaju ugovore s Energom, od danas će, putem ispunjavanja jednostavnog obrasca na web-stranicama riječkog opskrbljivača prirodnim plinom, slanjem e-maila ili telefonskim pozivom moći raskinuti ugovor s Energom i automatski preći na opskrbu plinom u obavezi javne usluge (OJU) od 1. listopada ove godine kod Gradske plinare Zagreb-Opskrba koja im jamči cijenu plina od 0,4383 kune po kilovatsatu, što je višestruko niža cijena od one koju im, po novom obračunu, baziranom na tržišnoj cijeni plina, nudi Energo.


Važno je napomenuti da obrazac, e-mail poruku ili telefonski poziv Energu moraju uputiti svi sadašnji kupci, bez obzira na to jesu li već poslali zahtjev za raskid ugovora s Energom i sklapanje ugovora s GPZ Opskrbom ili ne, ako žele preći na opskrbu u obavezi javne usluge. Ako su takav zahtjev već poslali, moraju Energu proslijediti obrazac koji su poslali GPZ-Opskrbi.


Automatsko produženje


Obrazac za ispunjavanje podataka na Energovim web- stranicama bit će dostupan danas, a oni koji iz bilo kojeg razloga ne mogu obrazac ispuniti putem interneta, mogu poslati e-mail poruku ili zatražiti raskid ugovora s Energom i prelazak u opskrbu u obavezi javne usluge telefonskim pozivom. Kupci s tržišnim ugovorom moraju to učiniti do 30. rujna, a u obrascu, e-mail poruci ili u telefonskom pozivu moraju navesti svoj OIB, šifru obračunskog mjernog mjesta, vidljivu na dosadašnjim računima za prirodni plin, stanje plinomjera i broj telefona putem kojega ih mogu kontaktirati djelatnici Energa.


Zahtjev poslan u GPZ sada treba poslati i Energu 


Ako ste svoj zahtjev za promjenom opskrbljivača već poslali u GPZ-Opskrbu d.o.o., sada ga morate dostaviti i u Energo na jedan od ponuđenih načina (obrazac, e-mail) jer u protivnom neće biti obrađen. Svi zahtjevi zaprimljeni do 30. rujna 2022. godine omogućuju korištenje javne usluge opskrbe plinom od 1. listopada 2022. godine. Nakon tog datuma Energo će nastaviti zaprimati zahtjeve korisnika i provoditi prelazak s datumom njihova zaprimanja.

Energo će, ističe se u priopćenju za medije, i nakon 30. rujna nastaviti zaprimati zahtjeve za raskidom ugovora, ali i da zahtjev za raskidom i promjenom opskrbljivača moraju podnijeti i oni kupci čiji tržišni ugovor istječe s 30. rujna, jer se, ako to ne učine, ugovor automatski produžuje, ali s novim načinom obračuna, na osnovi cijene prirodnog plina na referentnim burzama, pri čemu bi cijena plina već u ovom trenutku bila pet do šest puta viša od dosadašnje.


– Napominjemo, iako je u važećim ugovorima sklopljenima između korisnika i Energa kao datum isteka naveden 30. rujan 2022. godine, ugovori se automatski produžuju ako korisnik u propisanom roku nije podnio zahtjev za prelazak na javnu uslugu (GPZ-Opskrbu d.o.o.). Drugim riječima, ako korisnik nije zatražio raskid ugovora na gore navedeni način, i dalje će ostati korisnik Energa, stoji u objavi Energa koju potpisuje direktor Sanjin Kirigin.


Prebačena odgovornost


Kirigin je prošlog tjedna, na sjednici Gradskog vijeća Rijeke, pozvao sve kupce koji imaju sklopljen tržišni ugovor s Energom, da taj ugovor raskinu i pređu na opskrbu plinom u obavezi javne usluge koju na riječkom području pruža GPZ Opskrba, jer će, prema njegovim riječima, to za njih biti daleko povoljnije od cijena koje im može ponuditi Energo.


Kako raskinuti ugovor i sklopiti novi

 


– S 27. rujna 2022., na Energovim web-stranicama će biti postavljena poveznica na obrazac koji će se unosom podataka automatizmom obraditi. Bit će potrebno upisati svoje identifikacijske podatke: OIB, šifru OMM-a, stanje plinomjera i broj mobilnog telefona. Po ispravno upisanim podacima promijenit će se opskrbljivač, a za sve daljnje korake korisnike će kontaktirani GPZ-Opskrba d.o.o.


Telefonskim pozivom na jedan od sljedećih brojeva telefona radnim danom do 7 do 17 sati: 051/353-015, 051/353-018, 051/353-044 i 0800 353040.


Mailom na adresu [email protected]


Korisnici mogu proslijediti obrazac koji su poslali GPZ-Opskrbi d.o.o za promjenu opskrbljivača ili navesti svoje identifikacijske podatke: OIB, šifru OMM-a, stanje plinomjera i broj mobilnog telefona.

Inače, GPZ-Opskrba je bila dužna prihvatiti sve zahtjeve novih korisnika s riječkog područja za prelazak na opskrbu plinom u obavezi javne usluge, ali su se iz Gradske plinare Zagreb do sad oglušivali na sve takve zahtjeve. HERA je prošlog petka objavila odluku prema kojoj su dosadašnji opskrbljivači dužni prikupiti sve zahtjeve kupaca za prelazak u OJU, te ih proslijediti u registar, nakon čega će svi kupci koji su podnijeli takav zahtjev automatizmom biti prebačeni na OJU, odnosno na opskrbu iz GPZ-Opskrbe, kada je riječ o riječkom distribucijskom području.


Time je zakonska obaveza GPZ Opskrbe dijelom izbjegnuta, a odgovornost za evidentiranje zahtjeva kupaca za opskrbu u sklopu obaveze javne usluge prebačena na postojeće distributere, pri čemu, kako saznajemo, GPZ Opskrba ne želi lokalnim opskrbljivačima dostaviti podatke o dosadašnjim zahtjevima za promjenom opskrbljivača, što bi im olakšalo i ubrzalo obradu zahtjeva za raskidom ugovora i promjenom opskrbljivača, odnosno prelaskom kupaca na opskrbu prirodnim plinom u obavezi javne usluge.