KONFERENCIJA

Svjetski stručnjaci iz područja kulturnih politika okupljaju se u Rijeci. Razgovarat će o kulturi u postpandemijsko doba

Kim Cuculić

Teme urbane i teritorijalne renovacije i regeneracije te uključivanja i sudjelovanja građana bit će u fokusu dvodnevne konferencije, koja će biti održana u Dječjoj kući i RiHubuRIJEKA – Grad Rijeka danas i u četvrtak, 1. prosinca, organizira međunarodnu konferenciju »Culture in the post-pandemic period – a chance for growth and new opportunities«. Konferencija će se realizirati u sklopu provedbe europskog projekta MESOC (Measuring the Social Dimension of Culture), koji je financiran sredstvima iz Obzora 2020 – Okvirni program EU za istraživanje i inovaciju u sklopu kojeg je Rijeka jedan od 10 europskih partnerskih gradova, uz Atenu, Barcelonu, Cluj, Gent, Issy-les-Moulineaux, Milano, Turku, Valenciju i Varšavu. Partnerski gradovi će provesti pilot-istraživanje kao evaluacijsko sredstvo za procjenu društvene vrijednosti i utjecaja kulturnih politika i praksi povezanih s trima crossover temama Nove Europske agende za kulturu: zdravlje i blagostanje, urbana i teritorijalna renovacija i regeneracija te uključivanje i sudjelovanja građana.


Upravo teme urbane i teritorijalne renovacije i regeneracije te uključivanja i sudjelovanja građana bit će u fokusu dvodnevne konferencije koja će se i održati na dvjema riječkim lokacijama koje su revitalizirane u sklopu projekta Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture. Prvi dan konferencije (srijeda, 30. studenoga) će se održati u Dječjoj kući u sklopu kompleksa »Benčić«, a drugi dan konferencije (četvrtak, 1. prosinca) u riječkom RiHubu.


Centralna predavanja konferencije održat će Dinko Peračić, osnivač Platforme 9.81, nagrađivani autor niza arhitektonskih projekata od kojih se izdvajaju projekti za javne prostore i građevine, posebno zgrade za kulturu (među kojima je i višestruko nagrađivani koncept Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci), te Franco Bianchini sa Sveučilišta Leeds Metropolitan koji će predstaviti svoje istraživanje o učincima COVID-19 pandemije na realizaciju individualnih projekata europskih prijestolnica kulture te njihovo daljnje planiranje.