PPMHP

Kako regenerirati urbana lučka područja? Predstavljen međunarodni projekt “Tempus”

Ervin Pavleković

Foto: V. KARUZA

Foto: V. KARUZA

Projekt »Tempus« okuplja devet međunarodnih partnera posvećenih regeneraciji urbanih lučkih područja na način da baštine tih lučkih područja od interesa postanu razvojni resursiRIJEKA – U Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka jučer su na konferenciji za novinare predstavljeni međunarodni projekt »Tempus«, koji okuplja devet partnera s ciljem regeneracije urbanih lučkih područja, te virtualna izložba »Protoci« (Fluxes), koja prikazuje razvoj i povijest riječke luke kroz nekoliko protoka – robe, ljudi, tehnologije i kulture.


Ravnateljica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka Nikolina Radić Štivić osvrnula se na izložbu »Protoci/Fluxes«, koja je nastala u sklopu europskog projekta »Tempus« i koja je stacionirana u trima gradovima na dvjema obalama Jadrana, no zbog pandemije prešla je u virtualni oblik. Izložba će biti otvorena do lipnja 2022. godine.


Ponuditi ideje


– Cilj je projekta da materijalna i nematerijalna baština lučkih područja postanu razvojni resurs. Lučka područja u Hrvatskoj prostorno jesu veliki prostorni resurs, no zbog zakonskih regulativa žrtva su teške provedbe transformacije. Također, projekt omogućuje da se materijalna i nematerijalna pomorska baština iskoriste kao razvojni resurs te da kroz prostorna i vremenska mapiranja pokušamo ponuditi neke ideje poduzetnicima i gospodarstvenicima kako bi oni u nekoj formi novih proizvoda zapravo prenijeli znanje i informaciju o našoj bogatoj maritimnoj baštini – pojasnila je ravnateljica Radić Štivić.
Izložba »Protoci« ističe povijesni aspekt razvoja luka i njihov utjecaj na okruženje u raznim epohama, a posjetitelji će stjecati znanja o komercijalnim, proizvodnim i slobodnim aktivnostima vezanim uz život luka. Razvoj i povijest riječke luke predstavljen je kroz četiri aspekta ili protoka – protok robe, tehnologije, kulture i ljudi – kroz koje se može sagledati veličina i važnost lučkog središta, njegova evolucija i njegova perspektiva. U konačnici te četiri cjeline daju i jasan uvid u razvoj luke, razvoj grada, te njegove industrije.


Dugoročne strategije


Projekt »TEMPUS« – »TEMporary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage« – okuplja devet partnera iz Hrvatske i Italije s ciljem revitalizacije urbanih lučkih područja, uz poštivanje kulturne baštine i običaja zajednice. Tempus će, zahvaljujući integriranoj socijalnoj aktivaciji, na određeno vrijeme iznova aktivirati tri pilot lučka područja, u trima gradova na dvjema obalama Jadrana, s ciljem poticanja implementacije dugoročnih revitalizacijskih strategija u luke. Na taj će se način partnerski gradovi povezati sa svojim lukama i stvorit će se novi prostor društvenog života, koji će uzimati u obzir poduzetništvo i poticati ga, kao i poduzetničke kreativne inicijative, one u kulturi i one u turizmu.


Ovim se projektom kroz privremenu upotrebu luka dugoročno želi potaknuti gospodarski razvoj na temelju valorizacije nematerijalne i materijalne baštine luka, uključujući njihovu arheološku vrijednost te njihovo prirodno okruženje.


Ukupna vrijednost projekta je oko 2,7 milijuna eura, od čega 85 posto bespovratnih sredstava sufinancira Europska unija. Virtualna izložba »Protoci (Fluxes)«, koja je posvećena povijesti luka gradova Rijeke, Solina i Ravenne, dostupna je na mrežnoj stranici http://myportheritage.eu.


Projekt »Tempus« realizira se u razdoblju od 1. siječnja 2019. godine do lipnja 2022. godine.