Odabir

Još sto tisuća kuna za razne oblike stvaralaštva : Šest novih projekata u PartneRi

Aneli Dragojević Mijatović

Ovo je drugi interni natječaj Udruge, na prvom je također dodijeljeno 100 tisuća kuna raznim projektima, pa je dakle ukupno do sada dodijeljeno 200 tisuća kuna izravno, dok je s 50 tisuća kuna sufinanciran i BaltazarLab EPK, što znači da je sveukupno do sada dodijeljeno 250 tisuća kunaNa skupštini Poslovnog kluba PartneRi usvojen je prijedlog Programskog savjeta udruge o sufinanciranju još šest projekata iz područja kulture, umjetosti i inovacija, u ukupnom iznosu od 100 tisuća kuna. Sufinancirat će se, odnosno novčano poduprijeti projekt Razvoj kulture igranja društvenih igara GAME HUB, u organizaciji Doma mladih. Voditelj projekta je Goran Gračanin, a projekt dobiva 15.000 kuna. Radi se o projektu s djecom i mladima, razvoju kulture društvenih igara, spajanju stvaralaštva i umjetnosti s novim tehnologijama, edukativnoj strateškoj igri, pri čemu se uči o gradu Rijeci.


Potom s 20 tisuća kuna sufinancira se projekt Mama, tata, vježbajte sa mnom, u organizaciji Atletskog kluba »Kvarner« Rijeka. Voditeljica projekta je Iva Florjančič. Projekt je namijenjen predškolskoj djeci i roditeljima, a odnosi se na zajedničko vježbanje, odnosno tjelesne aktivnosti djece i roditelja.


S 20 tisuća kuna sufinancira se priprema i objavljivanje knjige »Zvali su me industrijska« Velida Đekića, a riječ je o trajnom knjižnom spomeniku namijenjenom svim generacijama. Nadalje, projekt Glazba u tunelima, u organizaciji Metro Školjića d.o.o. (voditelj projekta je Marko Milovanović) sufinancira se s 20 tisuća kuna. Kako je pojašnjeno, riječ je o alternativnom glazbenom programu, projektu glazbenih nastupa u tunelima ispod grada te povećanju koncertne ponude u Rijeci.


Dva vida potpore
Projekt Riječke plesne večeri 2020., čiji je voditelj Milivoj Škrobonja, dobiva 15 tisuća kuna, a namijenjen je umirovljenicima i starijim osobama. I na koncu, projekt Fashion Revolution tjedan, u organizaciji Udruge Fashion Revolution Croatia, a nositeljice projekta je Višnja Huljev Tudor, dobiva 10 tisuća kuna. Riječ je o održivoj modi i savjesnom konzumerizmu, budući da je Fashion Revolution Week svjetski tjedan održive mode.


Ukupno, dakle, PartneRi ovih šest projekata podupiru sa 100 tisuća kuna, a riječ je o sufinanciranju putem ranije raspisanog internog natječaja ove filantropske udruge. Treba reći da je ovo drugi takav natječaj, pri čemu je jedan već proveden, kada su PartneRi također sufinancirali šest projekata, i to također sa 100 tisuća kuna. Dakle ukupno su do sada, putem ovih internih natječaja, dodijelili 200 tisuća kuna projektima za koje je ocijenjeno da pridonose kvaliteti života u Rijeci.


Drugi vid potpore odnosi se pak na projekte koje udruga sufinancira, a predlaže EPK 2020. Na ovaj način svojedobno je EPK-u odobreno 50 tisuća kuna za sufinanciranje projekta BaltazarLab.


Sveukupno je, dakle, udruga do sada poduprla projekte u vrijednosti 250 tisuća kuna.


Diversifikacija rizika


Kako je pojasnio predsjednik Programskog savjeta PartneRi-ja Jakov Karmelić, Programski savjet evaluirao je sve prijavljene projekte, a pristiglo ih je ovaj put 37, te je odabrao ovih šest projekata za sufinanciranje, na koje je raspoređen raspoloživi budžet od 100 tisuća kuna. Riječ je o potpori različitim oblicima stvaralaštva, a nastojala se postići usmjerenost projekata na različitu populaciju/korisnike, te diversifikacija rizika na različite prijavitelje.


– Ako idemo u analizu ovih projekata, vidljivo je da smo pokrili sve dobne skupine, od najmlađih, dakle djece predškolske dobi, do umirovljeničke populacije, kazao je Karmelić, dodajući da PartneRi trenutno broje 90 članova, broj članova raste skromno, ali ipak raste, što pojedinaca, fizičkih osoba, što firmi. Na pitanje kakvi su dalje planovi, budući da EPK uskoro počinje, odgovara da se nastavlja naravno komunikacija s EPK-om, jer bi sada opet htjeli sufinancirati neki od njihovih programa.


– Ideja je da prikupljamo sredstva, povećavamo broj članova i da godišnje imamo bar dva ovakva natječaja, zaključio je Karmelić.


Predsjednik Poslovnog kluba PartneRi Boris Popović rekao je ipak da nije zadovoljan dinamikom rasta broja članova, jer je, kaže, očekivao puno više.


– Nadam se da će ove godine biti puno bolje. Naša definicija uspjeha je da se povežemo i trajno surađujemo, dakle poduzetnici i kulturnjaci da se povežu te da zajedno stvaramo nove vrijednosti za Rijeku. U godinu dana cilj je sa sadašnjih stotinjak doći na 400 članova, čime bismo značajno povećali prihode od članarina te bismo mogli kvartalno raspisivati po jedan natječaj za sufinanciranje. Radit ćemo na tome, kroz tim za privlačenje novih članova i tim za povećanje vidljivosti udruge, poručio je Popović.