Objavljeno

Ovo je “tajni memorandum” Ine i Janafa o izvozu nafte za MOL-ove rafinerije

Hina

Foto Sergej Drechsler

Foto Sergej Drechsler

I Ina i Janaf su objavili i sam tekst Memoranduma o razumijevanju, koji ima četiri straniceMemorandum o razumijevanju između Ine i Janafa neobvezujući je dokument, potpisan u kolovozu 2018. s ciljem stvaranja pretpostavki za donošenje poslovnih odluka koje osiguravaju veću profitabilnost i održivost rafinerijskog poslovanja Ine, a time i cijele kompanije, priopćeno je u utorak iz Ine, koja je objavila i memorandum.


Naime, iz Ine i Janafa su odvojenim priopćenjima, kojima su obje kompanije priložile i sam tekst memoranduma, reagirali na tekst u današnjem Nacionalu, koji piše da je došao do tajnog memoranduma između Ine i Janafa kojim hrvatski premijer dopušta izvoz hrvatske nafte u Mađarsku.


Tako je samo od početka 2020. iz Siska u Mađarsku, umjesto u Rijeku, prebačeno 247 tisuća tona nafte, piše Nacional u tekstu u kojem tvrdi da memorandum potkopava nacionalne interese.


Memorandum od četiri stranice
I Ina i Janaf su objavili i sam tekst Memoranduma o razumijevanju, koji ima četiri stranice, a 21. kolovoza 2018. potpisali su ga kao predstavnici Ine predsjednik Uprave Sandor Fasimon i član Uprave Ivan Krešić te predstavnik Janafa, a u nazočnosti ministra zaštite okoliša i energetike.


Memorandum o razumijevanju … by novilist_hr on ScribdPrema tekstu, Ina i Janaf potvrđuju kako među njima, u odnosu na predmet samog Memoranduma, zasad ne postoji ugovorni odnos, ali su suglasne da će raditi zajedno u duhu partnersta kako bi iskazale financijsku, administrativnu te upravljačku obvezu prema projektu kako je definirano tekstom.


U nastavku memoranduma se detaljnije govori o dvosmjernom toku između Janafovog terminala Sisak i Rafinerije nafte Sisak, pri čemu se navodi da je Ina iskazala potrebu da Janafov terminal bude u mogućnosti u svoje spremnike primati naftu iz smjera sisačke rafinerije.


Time bi se toj rafineriji i Ininom istraživanju i proizvodnji omogućio stalan pristup dodatnom skladišnom prostoru na Terminalu Sisak.


Transport nafte prema Mađarskoj i Slovačkoj


“Ina i Janaf zaključit će sporazum o transportu nafte uz tržišne uvjete najkasnije kada Janaf bude tehnički u mogućnosti zaprimati naftu na svoj Terminal Sisak i ishodi sve potrebne dozvole.


Stranke će nastojati istražiti mogućnost skladištenja nafte u Janafovom Terminalu Sisak na komercijalnoj osnovi.


Ina, kao članica MOL grupe, uložit će maksimalne napore da poveća količine transportirane sirove nafte od Janafovog Terminala Omišalj prema Mađarskoj i Slovačkoj Republici, posebice za rafinerije MOL grupe”, navodi se u Memorandumu.


U nastavku se detaljnije govori o radnjama koje Janaf namjerava poduzeti kako bi se omogućilo zaprimanje nafte iz sisačke rafinerije na Terminalu Sisak, među kojima su primjerice odabir izvođača radova, nabava potrebnih dijelova i opreme, realizacija građevinskih i instalacijskih radova na Terminalu, ishođenje svih potrebnih dozvola itd.


Memorandum detaljnije govori i o odušnoj stanici u Rafineriji nafte Rijeka, za čime je potrebu iskazao Janaf, a predviđa se da Ina poduzme radnje vezane uz to, od izrade projekta i ishođenja građevinske dozvole, nabave potrebnih dijelova i opreme, građevinskih i instalacijskih radova, ishođenja dozvola i sl.


Prema Memoranduma, očekivano vrijeme za završetak aktivnosti na dvosmjernom toku između Janafovog terminala Sisak i sisačke rafinerije bio je prvi kvartal prošle godine, a za odušnu satnicu u riječkoj rafineriji kraj trećeg kvartala 2019. godine.