Podmirili obveze

Sam Bog im je pomogao: Obustavljen stečaj Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Slavonskom Brodu

Hina

Foto Sergej Drechsler

Foto Sergej DrechslerZAGREB Trgovački sud u Osijeku u petak je obustavio skraćeni stečaj nad Župom Uznesenja Blažene Djevice Marije (BDM) u Slavonskom Brodu navodeći u rješenju kako je predstavnik župe dostavio potvrdu Financijske agencije (Fine) da taj dužnik više nema nepodmirenih obveza koje su donedavno bile utvrđena u iznosu od 303.852 kune te da više nema blokiran račun.


»S obzirom da kod dužnika više ne postoji nesposobnost za plaćanje kao zakonom propisani stečajni razlog, valjalo je obustaviti i postupak povodom prijedloga vjerovnika za otvaranje redovnog stečajnog postupka«, navodi se u rješenju.


Sudsko rješenje uslijedilo je nakon što je ovoga tjedna pozvan vjerovnik, koji je i podnio prijedlog za otvaranje stečaja te župe, da u roku od osam dana dostavi valjane isprave »kojima će učiniti vjerojatnim postojanje svoje tražbine prema dužniku«.
Mogućnost stečaja uslijedila je nakon što je sredinom travnja bio objavljen oglas u kojem je navedeno da ukupan dug Župe Uznesenja BDM, a na temelju rješenja Fine, iznosi 303.852 kune.


U zahtjevu Fine za za provedbu skraćenog stečajnog postupka navodilo se i da župa, na temelju dostupnih podataka, nema zaposlenih, ali ima otvoren račun i oročen novac u jednoj komercijalnoj banci.


Mediji su potom objavili da je dug te župe nastao temeljem potraživanja četiri osobe iz Slavonskog Broda koje su sredinom 90-ih godina prošlog stoljeća dale zajam za gradnju crkve i župnoga dvora.


Novac za gradnju prikupljao se na razne načine pa je osim Đakovačko-srijemske biskupije, znatan dio novca osiguran donacijama vjernika, ali i zajmovima. Crkva navodno nije vratila zajam nekim ljudima koji su taj spor pokušavali riješiti mirnim putem, ali nisu uspjeli te su 2006. podignuli tužbu.


U međuvremenu je, kako je objavljeno u medijima, taj predmet tri puta bio vraćan na ponovno suđenje, a presuda u korist zajmodavaca postala je pravomoćnom 2017. Kako je iznos duga bio puno veći, vjerovnici su morali posegnuti za ovrhom. Nakon toga veći dio duga bio je naplaćen, ali je nakon toga ostalo i spornih 303.852 kune zbog kojih je Župa Uznesenja BDM zamalo završila u stečaju.