Školstvo

Nova pravila: U Hrvatskoj su pred zatvaranjem čak 174 škole

HinaPo smjernicama Ministarstva obrazovanja, novom mrežom osnovnih škola čiji su temelji postavljeni Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, od osnivača na razini Hrvatske očekuje se da opravdaju rad škola s malim brojem učenika, kao i prekapacitiranih škola i odluče koja će se obrazovna ustanova ugasiti, a koja će promijeniti status od matične u područnu školu, piše u srijedu Večernji list.


Pojašnjavaju da je riječ o školama s manje od 150 učenika, kojih je u Hrvatskoj 174, ali i prekapacitiranim školama kakvih je 235.


U trenutku kada osnivači, gradovi, općine, županije ministrici dostavljaju prijedloge i računaju koje su mi škole optimalne, a na temelju čega bi se trebala izraditi i konačna verzija mreže škola, već sada je poznato da bi po smjernicama ministrice Blaženke Divjak, vrata samo u Vukovarsko-srijemskoj županiji trebalo zatvoriti barem 16 škola jer imaju manje od 150 učenika, dok bi se taj broj na području Splitsko-dalmatinske županije odnosio na 22 škole koje bi morale promijeniti status – od matične u područnu školu, piše Večernji.
»I dok, u Ministarstvu obrazovanja uvjeravaju da im nije cilj zatvaranje škola, već uspostavljanje mreže optimalnih škola, koje podrazumijevaju rad u jednoj smjeni i maksimalnih 24 učenika po razredu, jasno je da ministrica Divjak pokušava ono što za rukom nije pošlo ni jednom ministru prije nje. A gotovo svi su pokušavali u obrazovnom sustavu, pronaći prostor ušteda.


Budući da se škole financiraju iz proračuna osnivača, a političkim strukturama ne odgovara zatvaranje obrazovnih ustanova, naročito ne u manjim sredinama u kojima su okosnica okupljanja, niti je taj potez u skladu s nacionalnom politikom naročito u trenu velikog vala iseljavanja, Blaženka Divjak mogla bi se naći na vrlo skliskom terenu«, navodi Večernji.


Dodaju da bi se ušteda postigla izmjenom statusa iz matične u područnu školu, jer bi tako uštedjela na plaći ravnatelja čija škola mijenja status u područnu, kao i na plaćama tajnika, pedagoga i drugog osoblja, ali bi na listu viška ponovno dovela i učitelje, nastavnike i profesore, što se pak kosi s njezinim najavama da je sa svojom »Školom za život« napravila kvalitetne temelje za rad i vraćanje ugleda nastavnika, ističe Večernji list


»Svi ministri su pod argumentacijom ušteda pokušavali optimizirati škole, no niti jedan ministar nije se uhvatio u koštac sa zatvaranjem škola, naročito ne u manjim mjestima. Moramo biti svjesni da to neće bili lako provedivo, jer moramo uzeti i politički aspekt. Sve će ovisiti o moći politike, tko je utjecajniji zaštiti će škole«, kazala je za Večernji list Sanja Šprem, predsjednica sindikata hrvatskih učitelja ističući da bi prenamjenom iz matičnih, u područne škole, došlo do poplave tehnoloških viškova.