Koliko tko i što ima

Unatoč negodovanju iz pravosudnih redova: Imovinske kartice sudaca i državnih odvjetnika po prvi put dostupne javnosti

Hina

Foto S. Drechsler

Foto S. Drechsler

Podaci o imovini obuhvaćaju podatke o stečenoj i naslijeđenoj imovini uključujući podatke o vrsti i ukupnoj vrijednosti nasljedstva te podatke od koga je nasljedstvo naslijeđeno.ZAGREB – Državno sudbeno i Državnoodvjetničko vijeće u siječnju su prvi puta objavili imovinske kartice sudaca i državnih odvjetnika, što je uz negodovanja iz pravosudnih redova u slovo zakona ušlo još u mandatu bivšeg ministra pravosuđa.


Zakon o državnom sudbenom vijeću, kao i Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću propisuju da sudac ili državni odvjetnik, odnosno njegov zamjenik, u roku od 30 dana od stupanja na dužnost trebaju podnijeti izvješće o svojoj imovini, ali i imovini svoga bračnog druga, izvanbračnog druga odnosno životnog partnera i maloljetne djece sa stanjem na dan stupanja na dužnost.


Ako je tijekom godine došlo do bitne promjene u njihovoj imovini izvješće o tome dužni su podnijeti najkasnije do 1. ožujka sljedeće godine.
Podaci o imovini obuhvaćaju podatke o stečenoj i naslijeđenoj imovini uključujući podatke o vrsti i ukupnoj vrijednosti nasljedstva te podatke od koga je nasljedstvo naslijeđeno.


U podacima o stečenoj imovini moraju biti navedene nekretnine stečene “kupoprodajom, zamjenom, darovanjem, unošenjem i izuzimanjem nekretnina iz trgovačkog društva, stečenim u postupku likvidacije ili stečaja, stečenim na temelju odluka suda ili drugog tijela, povratom imovine stečene u postupku denacionalizacije te na drugi način stečenim nekretninama od drugih osoba”.


U imovinskim karticama pravosudni dužnosnici moraju navesti i podatke o pokretninama veće vrijednosti, poslovnim udjelima i dionicama u tvrtkama, udjele u vlasništvu drugih poslovnih subjekata, novčanoj štednji ako ona premašuje jednogodišnji iznos njihove neto plaće, dugovima, preuzetim jamstvima i ostalim obvezama.


Naznačiti moraju i dohotke od nesamostalnog rada, imovine i imovinskih prava, dohotku od kapitala, dohotke od osiguranja i “druge dohotke te primitke koji se ne smatraju dohotkom i primicima na koje se ne plaća porez na dohodak”.


Pod pokretninama veće vrijednosti podrazumijevaju se vozila, plovila, zrakoplovi, radni strojevi, lovačko oružje, umjetnine, nakit, drugi predmeti osobne uporabne vrijednosti, vrijednosni papiri, životinje i druge stečene pokretnine pojedinačne vrijednosti veće od 30.000 kuna, osim predmeta kućanstva i odjevnih predmeta.


U imovinskim karticama se ne objavljuju podaci zaštićeni propisima o zaštiti osobnih podataka.