Nalaz inspekcije

HAKOM objavio tko koristi broj s kojeg se blate kandidati. Javila se tvrtka: “Iznosite neistine”

P. N.

NL arhiva

NL arhiva

HAKOM u svom obrazloženju pogrešno izjavljuje da ne negiramo da smo korisnik broja, jer to također niti u jednom trenutku nismo izjavili u našem povlačenju prijave koja je HAKOM-u poslana 13.05.2021., reagira agencija Akter PublicHAKOM je utvrdio da je Akter Public korisnik telefonskog broja koji je korišten za provođenje ankete u Zagrebu zbog koje je Vesna Škare Ožbolt podnijela kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja, javlja televizija N1.


HAKOM je proveo nadzor u kojemu je utvrđeno da je sporni broj Akter Public zakupio od telekomunikacijskog operatora 4Tel. HAKOM-u je 4Tel dostavio dokumentaciju iz koje je razvidno da je broj dodijeljen Akter Publicu, a među dokumentima je i ugovor koji je ovaj operator potpisao s Akter Publicom.


Iako 4Tel nije dostavio dokumentaciju iz koje bi se moglo bez sumnje utvrditi da je broj 38513141505 dodijeljen Akter Publicu, ugovor koji su dostavili dokazuje da su bili u poslovnom odnosu.
Akter Public je za vrijeme trajanja HAKOM-ovog inspekcijskog nadzora povukao prijavu i ne negira da je koristio sporni broj, inspektori su utvrdili da je Akter Public korisnik predmetnog broja, stoji u obrazloženju Rješenja koje je HAKOM donio.


Agencija Akter Public reagirala je na rješenje HAKOM-a prema kojem su oni korisnici broja 01 314 1505 s kojeg su pozivani građani da ne daju svoj glas Vesni Škare Ožbolt, Jeleni Pavičić Vukičević i Tomislavu Tomaševiću


Njihovu reakciju prenosimo u cijelosti:


“Shodno rješenju koju je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (u nastavku: HAKOM) objavila dana 14.05.2021. vezano uz utvrđivanje korisnika broja 38513141505, dužni smo reagirati na neistinitost činjenica koje HAKOM navodi u obrazloženju rješenja.


Agencija Akterpublic ima potpisan jedan jedini ugovor s tvrtkom 4Tel Telekomunikacije d.o.o. po kojem nam je za potrebe provođenja ankete dodijeljena numeracija u nizu od sljedećih 50 brojeva: 38514242900-38514242949. To su jedini brojevi s kojih smo proveli ankete za naručitelja Z1 Televiziju.


Ne postoji nikakav dodatak navedenom ugovoru, niti smo ikada od 4Tel Telekomunikacija tražili izuzeće ili izmjene brojeva iz dodijeljene numeracije. Također, niti u jednom trenutku nismo ovlastili niti jednu drugu stranu da učini bilo kakve izmjene i izuzeća u telefonskom broju umjesto nas, stoga odbacujemo svaki navod koji nas dovodi u vezu sa spornim brojem 38513141505.


Dana 13.05.2021. poslali smo dopis u HAKOM u kojem smo tražili da se povuče naša prijava prema 4Tel Telekomunikacije zbog nesporazuma do kojeg je došlo u toj istoj tvrtki, od koje se očekivalo da riješi pitanje vlasništva nad spornim brojem i da nakon toga komunicira javnosti pravog vlasnika broja.


Jasno je da tvrtka 4Tel Telekomunikacije to do sada nije riješila jer ne vodi evidenciju sekundarno dodijeljenih adresa i brojeva, što je vidljivo i iz HAKOM-ovog rješenja (točka II.). Ne vođenjem evidencije od strane 4Tel Telekomunikacije d.o.o. očito je da se sporni broj pripisao našoj numeraciji.


Nadalje, HAKOM u svom obrazloženju pogrešno izjavljuje da ne negiramo da smo korisnik broja, jer to također niti u jednom trenutku nismo izjavili u našem povlačenju prijave koja je HAKOM-u poslana 13.05.2021.


Tvrdimo i dalje da se nikada nismo koristili brojem 38513141505, već isključivo gore spomenutim brojevima koji su nam dodijeljeni numeracijom po ugovornom odnosu s tvrtkom 4Tel Telekomunikacije d.o.o. i taj broj nema nikakve veze a nama”, reagira agencija Akter Public