Zakazana Glavna skupština

Liburnia Riviera Hoteli ide u dokapitalizaciju, jedinice lokalne samouprave riskiraju kontrokni paket

Alenka Juričić Bukarica

Liburnia Riviera Hoteli / NL arhiva

Liburnia Riviera Hoteli / NL arhiva

Ukoliko liburnijske JLS ne bi ušle u dokapitalizaciju, njihov bi se udio u povećanom temeljnom kapitalu smanjio, a samim time bi pale na manje od 25 posto udjela, čime bi izgubile kontrolni paket za koji su se godinama borileNajveća liburnijska turistička tvrtka Liburnia Riviera Hoteli trebala bi ići u dokapitalizaciju što otvara mogućnost da četiri jedinice lokalne samouprave, Grad Opatija te Općine Matulji, Lovran i Mošćenička Draga ostanu bez kontrolnog paketa od 25 posto plus jedne dionice.


Naime, u pozivu na Glavnu skupštinu zakazanu za 30. lipnja najavljeno je kako bi se tvrtku dokapitaliziralo s najviše oko 28,5 milijuna kuna, i to izdavanjem do 12.390 novih redovnih dionica nominalnog iznosa 2.300 kuna.


U prvoj varijanti povećanje temeljnog kapitala Društva provelo bi se će se ponudom novih dionica postojećim dioničarima bez isključenja njihova prava prvenstva.
Ponuda će biti upućena svim trenutnim dioničarima, pri čemu će Uprava Društva biti ovlaštena specificirati konkretno trajanje razdoblja upisa novih dionica.


Postojeći dioničari tako bi ostvarili pravo prvenstva pri upisu novih dionica koji bi odgovarao njihovom udjelu u dotadašnjem temeljnom kapitalu  te bi imali rok od 14 dana za ostvarenje predmetnog prava prvenstva. Što znači da bi, uz ostale, i četiri liburnijske lokalne samouprave sudjelovale u dokapitalizaciji sukladno udjelu od 25 posto plus jedne dionice, a što bi preračunato bilo oko 7 milijuna kuna koje bi u tom slučaju trebale platiti za nove dionice tvrtke.


Konačni iznos povećanja temeljnog kapitala ovisit će o uspješnosti izdanja, odnosno o broju dionica koje će biti upisane i uplaćene.


Točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuje se prema stanju upisa i uplata po završetku razdoblja uplate novih dionica, u narednom roku od najkasnije 3 radna dana.


Izdanje dionica će se smatrati uspješnim ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 8.500 dionica. Uprava Društva će, uz suglasnost Nadzornog odbora, utvrditi uspješnost izdanja dionica, točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih redovnih dionica.


U pozivu na Glavnu skupštinu nadalje stoji, kako se, ukoliko se ova odluka ne bi donijela, dakle, ako postojeći dioničari ne bi iskoristili pravo prvenstva, predlaže povećanje temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara.


Povećanje temeljnog kapitala na temelju ove odluke provelo bi se, pak,  ponudom novih dionica u jednom krugu, uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara. Ponuda bi u ovom slučaju bila upućena na „manje od 150 fizičkih ili pravnih osoba po državi članici, koje nisu kvalificirani ulagatelji i to 1. Gitone Adriatic d.o.o.“ .Postojeći dioničari, osim dioničara Gitone Adriatic d.o.o, u ovom slučaju ne ostvaruju pravo prvenstva pri upisu novih dionica. Samim time, ni liburnijske jedinice lokalne samouprave.


U trećoj varijanti, ako prve dvije odluke ne prođu skupštinu, nove dionice bi se se ponudile na redovitom službenom tržištu  Zagrebačke burze.


Prema ovome, ukoliko liburnijske JLS ne bi ušle u dokapitalizaciju, njihov bi se udio u povećanom temeljnom kapitalu smanjio, a samim time bi pale na manje od 25 posto udjela, čime bi izgubile kontrolni paket za koji su se godinama borile.