FIZRI

Fizika i znanost o okolišu na diplomskom studiju Fakulteta za fiziku: Čitav okoliš je naš »laboratorij«

Studenti se već na prijediplomskoj razini studiranja mogu odlučiti za smjer Znanost o okolišu koji uz kolegije iz polja fizike, matematike i informatike, nudi i kolegije iz kemije, geologije i ekologijeFakultet za fiziku (FIZRI) ove godine obilježava 60. godišnjicu osnivanja jednog od najstarijih četverogodišnjih studija u Rijeci – matematike i fizike. Iz te jezgre razvili su se brojni studiji i smjerovi pa se danas studentima fizike nudi niz suvremenih studija prijediplomske, diplomske i doktorske razine, usko povezanih sa znanstvenom djelatnošću znanstveno-nastavnog osoblja fakulteta.


Interdisciplinarnost studija


Prigodno uz obilježavanje Dana planeta Zemlje razgovarali smo izv. prof. dr. sc. Dianom Mance, voditeljicom smjera Fizika i znanost o okolišu, na diplomskom studiju Fizika, koja nam je detaljnije predstavila studijske smjerove vezane uz okoliš te nas je upoznala sa znanstvenim i stručnim aktivnostima vezanim uz istraživanja okoliša na FIZRI.


– Studenti se već na prijediplomskoj razini studiranja mogu odlučiti za smjer Znanost o okolišu koji uz kolegije iz polja fizike, matematike i informatike, nudi i kolegije iz kemije, geologije i ekologije. Na diplomskoj razini, smjer Fizika i znanost o okolišu koncentriran je oko četiri osnovna kolegija: Fizika atmosfere, Fizika mora, Fizika tla te Kemija atmosfere. Interdisciplinarnost studija osigurana je kroz velik broj izbornih kolegija, pri čemu su studenti slobodni birati kolegije s tematikom okoliša ponuđenim i na drugim sastavnicama riječkog sveučilišta.
Od prošle godine, u suradnji s Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci (EFRI), u sklopu projektne linije UNIRI CLASS razvijen je program mikrokvalifikacije »Prepoznavanje promjena u okolišu i upravljanje rizicima«. Mikrokvalifikacija na inovativan način spaja društvene i prirodne znanosti, jer održivo korištenje prirodnih resursa počiva na njihovom temeljitom poznavanju. Program ove mikrokvalifikacije dostupan je studentima, a uskoro će biti akreditiran i kao program cjeloživotnog obrazovanja.Diana Mance, Fakultet za fiziku

Kvalitetno poučavanje počiva na vrhunskoj znanosti. Ponosni smo na vrlo uspješan HRZZ projekt WATPUR izv. prof. dr. sc. Gabriele Ambrožić, kao i na dr. sc. Borisa Mifku koji je nedavno doktorirao na temu Obilježja atmosfere tijekom transporta saharskog pijeska nad Jadranom. Istraživanja okoliša na FIZRI odvijaju se u Laboratoriju za elementnu mikroanalizu gdje se za analizu lebdećih čestica koristi fluorescencija rendgenskim zrakama te u Laboratoriju za medicinsku fiziku i fiziku okoliša u kojem se izdašnost stabilnih izotopa vodika i kisika u vodi određuje metodom apsorpcijske spektrometrije.


U analizi okolišnih uzoraka koristi se i oprema drugih izvrsno opremljenih laboratorija fakulteta (npr. Laboratorija za pretražnu elektronsku mikroskopiju), oprema NanoRi Centra i superračunalo Bura. Kako je čitav okoliš naš laboratorij, studenti kroz izradu završnih i diplomskih radova imaju mogućnost aktivnog sudjelovanja i u terenskom radu, kaže Mance.Na nedavno održanom STEM pikniku 2.0 djelatnici i studenti Fakulteta za fiziku organizirali su postaju »Igra s molekulama«. Na njoj su se najmlađi posjetitelji, ali i oni malo stariji, mogli upoznati s pojmom izotopa te koristeći mase za modeliranje različitih boja sastaviti vlastitu »molekulu vode«

Multiinstitucionalna suradnja


Znanstveni, stručni i nastavni rad provode se kroz suradnju s mnogobrojnim ustanovama, jedinicama lokalne uprave i gospodarskim subjektima.


– Kvalitetu zraka ispitivali smo u općini Kostrena, i u radionicama za obradu metala, a ispitivanja krških voda proveli smo u suradnji s komunalnim društvima na području Primorsko-goranske županije, Parkom prirode Učka i Hrvatskim vodama. Ponosni smo na dugogodišnju uspješnu suradnju s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo PGŽ-a kao i s fakultetima riječkog i ostalih hrvatskih sveučilišta.


Zrak, rijeke i vodonosnici ne poznaju državne granice pa tako i suradnja u području istraživanja okoliša prelazi granice RH. U veljači ove godine odobren nam je projekt koji sufinancira EU. Radi se o projektu Blue credits for water aquifers recharge and sustainability (BLUE RECHARGE) iz poziva Interreg Italija-Hrvatska čija je ukupna vrijednost gotovo 2 milijuna eura. Hrvatski partneri na projektu su FIZRI i EFRI kao predstavnici Sveučilišta u Rijeci te Istarski vodozaštitni sustav i Grad Vodnjan koji je ujedno i vodeći partner.


S talijanskim partnerima radit ćemo na problematici prihranjivanja podzemnih voda u krškom području. Tijekom posljednjih nekoliko desetljeća, korištenje podzemne vode za ljudsku potrošnju i navodnjavanje se povećalo, što je rezultiralo smanjenjem razine podzemne vode, posebno u mediteranskoj regiji. Osim toga, očekuje se da će klimatske promjene uzrokovati dodatan pad razine vode u podzemlju.


Uzimajući u obzir činjenicu da podzemne vode igraju ključnu ulogu i u održivosti mnogih ekosustava, one su od važnosti ne samo za ljudsku populaciju i socioekonomski razvoj, već i za regionalnu floru i faunu. Opći cilj projekta je postizanje i održavanje dobrog kemijskog i kvantitativnog statusa podzemne vode. FIZRI će sudjelovati u provedbi aktivnosti na projektu, a najvažniju ulogu ima u provođenju dijela koji se odnosi na studiju slučaja na teritoriju RH te na izradu studije utjecaja na okoliš.


Pozivamo vas da posjetite FIZRI na Dan otvorenih vrata u utorak 23. travnja kada ćemo otvoriti laboratorije za sve zainteresirane znatiželjnike i odgovoriti na pitanja onih koji žele ući u fascinantni svijet fizike, zaključuje Mance.Djelatnici Fakulteta za fiziku i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ-a u lovu na mikroplastiku – UNIRI INOVA projekt »Mikroplastika u različitim sastavnicama okoliša«