ZAGREB DEEP SEA

Najznačajniji ugovor u povijesti riječke luke i prometnog pravca

Marinko Glavan

Upravno vijeće Lučke uprave Rijeka 24. lipnja 2021. godine donijelo je Odluku o davanju koncesije konzorciju APM TERMINALS B.V. i ENNA Logic d.o.o., pri čemu su ove dvije tvrtke morale osnovati društvo posebne namjene s kojim će danas biti potpisan ugovor o koncesiji na rok od 50 godinaDanas će u Guvernerovoj palači u Rijeci ravnatelj Lučke uprave Rijeka Denis Vukorepa, izvršni direktor tvrtke APM Terminals Morten Engelstoft i predsjednik uprave Energia naturalis grupe Pavao Vujnovac potpisati najznačajniji ugovor u povijesti riječke luke i prometnog pravca – ugovor o koncesiji za razvoj i gospodarsko korištenje Zagreb Deep Sea kontejerskog terminala u luci Rijeka.


Izgradnja novog kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu najvažniji je i najveći projekt u sklopu Projekta obnove riječkog prometnog pravca tzv. Rijeka Gateway projekta (RGP I i II) koji je Vlada Republike Hrvatske pokrenula 2003. godine u suradnji s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD). Godine 2009. sa Svjetskom bankom potpisan je ugovor o zajmu koji je jamčio nastavak obnove riječkog prometnog pravca i o tome se projektu obično govori kao o projektu Rijeka Gateway Project II (RGP II).


Rijeka Gateway projekt


– Programi RGP I i II usmjereni su na unapređenje kompetitivnosti Rijeke kao lučkog grada, na modernizaciju strateški važnih lučkih postrojenja, na povećanje stupnja uključivosti privatnog sektora u lučke operacije, unapređenje financijskog poslovanja Lučke uprave Rijeka kako bi se postupno umanjile državne subvencije te poboljšao lučko-gradski okoliš uz bolju integraciju Rijeke u međunarodne prometne koridore, pojašnjavaju u Ministarstvu mora, prometa i infrastukture, naglašavajući kako ukupna vrijednost lučke komponente u RGP I i II iznosi 186,8 milijuna eura, od toga 144,3 milijuna eura zajma Svjetske banke (IBRD) i 42,5 milijuna eura domaćeg udjela, odnosno novca i državnog proračuna Republike Hrvatske.
Trenutno je u realizaciji Rijeka Gateway Project II, čija je ukupna vrijednost 112,5 milijuna eura, od čega je 84 milijuna eura zajma, a 28,5 milijuna eura osigurano je iz državnog proračuna. Taj projekt završava izgradnjom novog Zagreb Deep Sea kontejnerskog terminala (Zagreb DSCT).


Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i ravnatelj Lučke uprave Rijeka Denis Vukorepa na novom Zagreb DSCT-u


Zagreb DSCT
Izgradnja novog kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu realizira se kroz dvije osnovne faze.
Prva uključuje izgradnju obale od 400 metara, odnosno obalnog zida sa zaobaljem, i njezin prvi dio završio je u svibnju 2019. godine. Vrijednost ove investicije je 109 milijuna eura, a financirala ju je Lučka uprava Rijeka kroz zajam Svjetske banke. Prva faza izgradnje uključuje i izgradnju terminalske infrastrukture i suprastrukture te instalacije terminalske opreme koja će se financirati putem investicijskog ulaganja koncesionara, a vrijednost je procijenjena na 60 milijuna eura. U ovoj fazi planirana je i izgradnja intermodalnog terminala što bi se trebao financirati putem Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), a vrijednost je investicije 31,6 milijuna eura.
U drugoj fazi, koju bi također trebali financirati koncesionari, planirana je izgradnja produžetka od 280 metara obalnog zida sa zaobaljem (odnosno 680 metara obalnog zida) i opremanje toga prostora svom potrebnom opremom. Vrijednost ove investicije se procjenjuje na 80 milijuna eura, a rok za realizaciju toga projekta je najkasnije 2034. godine.
Završetkom svih ovih investicija, Zagreb Deep Sea kontejnerski terminal imat će kapacitet za prekrcaj kontejnera od približno milijun TEU-a godišnje i bit će osposobljen za prihvat posljednje generacije kontejnerskih brodova.
Kako ističu u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, zbog svojih kapaciteta i strateške prometne pozicije Zagreb DSCT i uz njega povezani projekti prava su investicijska prilika u ovom dijelu Europe. Ovo je, naime, jedini novi kontejnerski terminal koji se gradi i čija je izgradnja pri kraju u Sjevernom Jadranu te, zajedno s povezanim projektima, omogućuje razvoj riječke luke u snažno intermodalno središte u ovom dijelu Jadrana.
– Od koncesionara se očekuje da u riječkoj luci implementira učinkovito i međunarodno prihvaćenu najbolju poslovnu praksu te da u nju privuče dodatni pomorski promet, naglašavaju u Ministarstvu, pojašnjavajući da je riječ o jedinom deep sea kontejnerskom terminalu koji ima maritimne/shipping kapacitete i pruža najkraći ulaz u centar Europe bez konkurencije. Osim toga, jedino Zagreb DSCT je i jedini kontejnerski terminal u Sjevernom Jadranu koji će moći prihvatiti i servisirati najnovije Ultra Large Container Vessele (ULVC) kapaciteta većeg od 14.000 TEU-a.


Koncesija na 50 godina


Koncesija se izdaje na rok od 50 godina, nakon što je u proljeće ove godine proveden postupak odabira koncesionara. Postupak se provodio javnim prikupljanjem ponuda u otvorenom postupku i završen je 10. svibnja 2021. godine javnim otvaranjem ponuda, kada je utvrđeno da je pristigla jedna ponuda koju je dostavio Konzorcij APM TERMINALS B.V. i ENNA Logic d.o.o. i koja sadrži sve potrebne elemente sukladno javno objavljenoj dokumentaciji za nadmetanje te zadovoljava maksimalne uvjete iz natječaja. U pristigloj ponudi ponuditelj se obvezuje na izgradnju potrebne infrastrukture i potpuno opremanje Zagreb Deep Sea kontejnerskog terminala u Fazi 1. i Fazi 2. te jamči kontejnerski promet od milijun TEU-a u prve dvije godine rada terminala. Procijenjena vrijednost koncesije iznosi više od dvadeset milijardi kuna, a utvrđeni iznos fiksne koncesijske naknade iznosi dva milijuna eura godišnje.


Upravno vijeće Lučke uprave Rijeka 24. lipnja 2021. godine donijelo je Odluku o davanju koncesije konzorciju APM TERMINALS B.V. i ENNA Logic d.o.o., pri čemu su ove dvije tvrtke morale osnovati društvo posebne namjene s kojim će danas biti potpisan ugovor o koncesiji.


Izgradnju i stavljanje u funkciju novog kontejnerskog terminala prate i brojni vezani projekti.


Cesta D-403


Jedan od njih je izgradnja državne ceste D-403, vrijedne pola milijarde kuna, koja povezuje riječku luku, odnosno Zagreb Deep Sea Terminal, sa zaobilaznicom na čvoru Škurinje. Riječ je o strateški važnoj prometnici, ne samo za projekt terminala, čiji je cesta neizostavni dio, budući da terminal ne može početi s radom prije nego što cesta bude završena, već i za spajanje zapadnog dijela centra Rijeke sa zaobilaznicom i mrežom autocesta. Duljina ceste D-403 od riječke luke (Zagreb DSCT) do čvora Škurinje na riječkoj zaobilaznici iznosi približno tri kilometra, s odvojkom za povezivanje na mrežu gradskih prometnica u Zvonimirovoj ulici.


Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za izgradnju ceste D-403 od čvora Škurinje do luke Rijeka potpisan je još 2018. godine, a bespovratna sredstva osigurana su u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj, operativnog programa Konkurentnost i kohezija do 2020. godine. Ukupna bespovratna sredstava iznose 520.010.000 kuna. Financiranje projekta se provodi u omjeru 85 posto sufinanciranja iz EFRR-a i 15 posto iz državnog proračuna Republike Hrvatske.


Na trasi ceste nalazi se niz složenih i zahtjevnih objekata, od kojih je najveći izazov za graditelje bušenje tunela Podmurvice, kako zbog duljine i nagiba, tako i zbog činjenice da se tunel kopa tik ispod gusto naseljenog gradskog područja. Do sad je iskopano više od pola tunela, a prema planu napreduju i radovi na ostatku trase, gdje se grade i dva velika vijadukta kojima će se cesta povezati s kontejnerskim terminalom jednim krakom, a drugim s mrežom gradskih prometnica u Zvonimirovoj ulici. Radovi bi trebali završiti u srpnju 2023. godine.


Cesta D-403, prema planovima Ministarstva, Grada Rijeke i Lučke uprave, dobit će nastavak kroz današnje lučko područje, kojim će biti povezana s Trgom Žabica, odnosno Rivom, čime bi centar Rijeke dobio prsten prometnica kojim će i na istočnoj i na zapadnoj strani imati izravan pristup zaobilaznici i mreži autocesta.


Cesta D-403 spajat će novi kontejnerski terminal na mrežu hrvatskih autocesta, a imat će odvojak i za povezivanje na mrežu riječkih gradskih prometnica


Željeznički terminal


Uz sam kontejnerski terminal gradi se i Intermodalni željeznički terminal Zagreb DSCT. U sklopu tog projekta bit će rekonstruiran i dograđen teretni dio željezničkog kolodvora Rijeka i izgrađen intermodalni terminal za željeznički prijevoz na novom kontejnerskom terminalu.


Velik dio radova na ovom projektu koji obuhvaćaju ne samo rekonstrukciju, izmještanje pojedinih kolosijeka i izgradnju novih, već i izgradnju cjelokupne prateće infrastrukture, priveden je kraju, a u HŽ Infrastrukturi očekuju izdavanje uporabne dozvole do kraja ove godine. Projekt se sufinancira iz EU fonda Instrument za povezivanje Europe (CEF).


Logistički centar u Matuljima


Značajnu ulogu u logističkom povezivanju terminala sa zaleđem imat će i Intermodalni logistički centar u Matuljima, u poslovnoj zoni Milklavija. Zbog izvrsnog geostrateškog položaja na glavnim željezničkim i cestovnim prometnim pravcima on može preuzeti ulogu Off-Dock terminala za Zagreb DSCT. Lokacija i prostor u blizini slovenske granice, autoputa Rupa-Rijeka-Zagreb i željezničke pruge povezanih u riječkom prometnom čvoru na Mediteranskom koridoru TEN-T mreže Europske unije, omogućuju i razvoj intermodalnog centra za razvoj logistike te uslužnih i proizvodnih djelatnosti.


Logistički centar planira se razviti na površini od 160 hektara s mogućnošću daljnjeg širenja, od čega bi prema planovima 30 hektara zauzimao Off-Dock terminal.
Nakon što je dobila suglasnost Svjetske banke, Lučka uprava Rijeka je izradila Studije predizvodljivosti s idejnim rješenjem za Off Dock intermodalni terminal (Matulji ODF). Prema toj Studiji vrijednost ulaganja u Matulji ODF može doseći vrijednost od 100 milijuna eura, a uskoro bi trebala krenuti inicijativa da bude proglašen projektom od strateškog interesa za Hrvatsku.


Kontinuirani rast kontejnerskog prometa

U posljednjih pet godina, od 2015. do 2020. godine, kontejnerski promet u riječkoj luci bilježi kontinuirani rast od oko 10 posto godišnje u prosjeku.


Promet kontejnera u 2015. godini iznosio je 200.102 TEU jedinica, a u 2020. godini 344.091 TEU jedinica. Udio kontejera u ukupnom prometu suhih tereta sada iznosi 61 posto, dok je 2015. godine iznosio 47 posto. Očekivani promet kontejnera riječke luke u 2021. godini iznosi 360.000 TEU jedinica.


Novi Zagreb DSCT komercijalne aktivnosti trebao bi započeti s prvim danom 2024. godine i projekcije ukupnog kontejnerskog prometa u riječkoj luci na oba terminala (AGCT i Zagreb DSCT) za 2024. godinu iznose 900.000 TEU jedinica, dok bi se 2025. godine trebao doseći promet od milijun TEU jedinica.

 


Marina u Porto Barošu

Još jedan značajan projekt, iako direktno nije vezan uz kontejnerski terminal, promijenit će vizuru ne samo luke, nego i grada Rijeke. Riječ je o gradnji nautičke marine na prostoru Porto Baroša, za što je izdana koncesija na 30 godina, nakon javnog natječaja na koji je ponudu poslao konzorcij sastavljen od ACI-ja, najvećeg lanca marina na Jadranu i njemačkog Lurssena, poznatog graditelja jahti i brodova specijalne namjene, koji su osnovali zajedničku tvrtku ACI Gitone.
Planirano je ulaganje od 363 milijuna kuna. Marina će se graditi na površini pomorskog dobra od 105.897 četvornih metara s kapacitetom do 500 vezova. Izgradnja Marine Porto Baroš u Rijeci jedna je od najvećih investicija u nautički turizam koja će Hrvatsku još više pozicionirati na svjetskoj karti top nautičkih destinacija. Uz marinu s velikim brojem vezova i svim uvjetima za prihvat megajahti, dolazi i čitav niz pratećih usluga, sa značajnim brojem novih radnih mjesta.
Koncesionar će, po izgradnji marine u Porto Barošu, prema propozicijama natječaja, moći zatražiti i koncesiju za marinu na prostoru čitave putničke luke, od Rive Boduli, do Bunkera, za što su iz ACI-ja i Lurssena već pokazali otvoreni interes.

 


PREDNOSTI ZAGREB DSCT-a

• zbog svojih kapaciteta i strateške prometne pozicije Zagreb DSCT i uz njega povezani projekti prava su investicijska prilika u ovom dijelu Europe
• jedini je novi kontejnerski terminal koji se gradi i čija je izgradnja pri kraju u Sjevernom Jadranu
• jedini je deep sea kontejnerski terminal koji ima maritimne/shipping kapacitete i pruža najkraći ulaz u centar Europe bez konkurencije
• jedini je deep sea kontejnerski terminal u Sjevernom Jadranu koji će moći prihvatiti i servisirati najnovije Ultra Large Container Vessel (ULCV) kapaciteta preko 14.000 TEU-a
• od koncesionara/operatera na Zagreb DSCT-u se očekuje da u riječkoj luci implementira učinkovitu i međunarodno prihvaćenu najbolju poslovnu praksu, te da u riječku luku privuče dodatni pomorski promet
• Zagreb DSCT i povezani projekti omogućuju razvoj riječke luke u snažno intermodalno središte u Sjevernom Jadranu

 


CEF projekti Lučke uprave Rijeka

Lučka uprava Rijeka ima ukupno 7 projekata za koje je odobreno sufinanciranje iz instrumenata za povezivanje Europe (CEF). Njihova ukupno procijenjena vrijednost iznosi 132.865.303 eura i svi su u realizaciji. Projekti se odnose na modernizaciju željezničke infrastrukture i izgradnju novih intermodalnih kapaciteta u riječkoj luci, rekonstrukciju obale za generalne terete u Bazenu Raša, implementaciju informatičkog sustava lučke zajednice Port Comumunity System, produbljenje južnog veza na postojećem kontejnerskom terminalu Jadranska vrata (Brajdica) – Faza 1. Tih sedam projekata trebalo bi biti realizirano do 2022. godine.
Prijavljen je i osmi projekt – izrada tehničke dokumentacije za proširenje Praške obale u Bazenu Rijeka. Ovaj projekt vrijedan je 3.589.900 eura i odobren je za sufinaciranje iz CEF programa u srpnju 2021. godine. Projekt podrazumijeva pripremu tehničke dokumentacije za izgradnju platforme površine približno 50.000 četvornih metara kojom će se spojiti Bratislavska obala s Visinovim gatom čime se osigurava novo privezište za brodove i nove skladišne površine potrebne terminalu za generalne terete nakon što je dio Bazena Rijeka prenamijenjen za potrebe novog kontejnerskog terminala.

 


Novi most i terminal na Krku

Razvoj novih lučkih kapaciteta na otoku Krku dugoročni je projekt i vezan je uz izgradnju nizinske pruge. Tim projektom povećali bi se kapaciteti riječke luke za novih 1,5 milijuna TEU jedinica pa bi, uz postojeći kontejnerski terminal na Brajdici i Zagreb Deep Sea, riječka luka raspolagala ukupnim kapacitetom od 3 milijuna TEU jedinica.