Javni poziv

Dijeli se više od 200 milijuna kuna: Od 1. rujna možete zatražiti bespovratnu pomoć države za energetsku obnovu kuća

Ljiljana Hlača

Najveći broj obiteljskih kuća u našoj zemlji ima minimalnu ili nikakvu toplinsku izolaciju, a sada će se to promijeniti / Foto Kristina ŠTEDUL FABAC/PIXSELL

Najveći broj obiteljskih kuća u našoj zemlji ima minimalnu ili nikakvu toplinsku izolaciju, a sada će se to promijeniti / Foto Kristina ŠTEDUL FABAC/PIXSELL

Kombinirajući obnovu fasade, plafona, stolarije ili sustava za grijanje i hlađenje, građani od države mogu dobiti maksimalno 204 tisuće kuna



RIJEKA  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 1. rujna u 9 sati započet će sa zaprimanjem prijava za energetsku obnovu obiteljskih kuća, za što je osigurano 203 milijuna kuna, pri čemu pojedino kućanstvo maksimalno može dobiti do 204 tisuće bespovratnih kuna. Ovo je drugi javni poziv koji se raspisuje u ovoj godini za ovu svrhu i na isti iznos.



Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u objavi na svojoj internetskoj stranici podsjeća da je, nakon što je Vlada 14. svibnja ove godine donijela izmjene i dopune Programa energetske obnove obiteljskih kuća, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 25. lipnja raspisao javni poziv za građane, a sa zaprimanjem prijava će službeno započeti 1. rujna.


Veliki potrošači


– Cilj programa je potaknuti primjenu mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Na taj će se način smanjiti količina potrebne energije za zagrijavanje i hlađenje prostora, odnosno osigurati energetske i financijske uštede te povećati kvaliteta boravka u prostoru, dalje navode u Ministarstvu.




Obiteljske kuće čine 65 posto stambenog fonda u Hrvatskoj, te su »odgovorne« za 40 posto od ukupne potrošnje energije na nacionalnoj razini. Najviše obiteljskih kuća u Hrvatskoj je izgrađeno prije 1987. godine te nemaju gotovo nikakvu ili samo minimalnu toplinsku izolaciju (energetski razred E i lošiji). Takve kuće troše 70 posto energije na grijanje, hlađenje i pripremu potrošnje tople vode, a mjere energetske učinkovitosti, kako se ističe, mogu značajno smanjiti njihovu potrošnju, u nekim slučajevima i do 60 posto u odnosu na trenutnu.


Programom će se sufinancirati nekoliko aktivnosti, odnosno građani će moći dobiti do 60 posto bespovratnih sredstava za mjere kojima će se povećati toplinska zaštita svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora. To uključuje energetsku obnovu vanjskog zida, stropa, poda, krova, u smislu sve potrebne opreme i radova vezanih uz povećanje toplinske zaštite, uključujući primjerice hidroizolaciju, zamjenu konstrukcijskih elemenata krova i slično.


Elektronska prijava

Novost od ove godine je i način prijave te će se za sredstva biti moguće prijaviti isključivo putem sustava za e-Prijave na javne pozive Fonda. Za prijavu je potrebno pripremiti elektronske verzije (scanove) dokaza o prebivalištu, vlasništvu i zakonitosti građevine, ponudu izvođača, kao i ostalu dokumentaciju koja se navodi u tekstu javnog poziva.
Upravo zbog ovog načina apliciranja, a polazeći od rezultata javnog poziva za sufinanciranje kupnje električnih vozila (koji je bio u lipnju ove godine i gdje je sve bilo odrađeno u dvije minute s obzirom na broj prijava i raspoloživi iznos) – lako je moguće da će ovaj natječaj biti zaključen isti dan.

 


Nadalje, sufinancirat će se zamjena stolarije ovojnice grijanog prostora novom te cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, kao što su sustavi sa sunčanim toplinskim pretvaračima, kotlovi na drvnu sječku/pelete, dizalice topline, kao i fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju.


Briga o siromašnima


Maksimalni iznosi sufinanciranja određeni su za svaku pojedinačnu mjeru, a kombinacijom različitih mjera kućanstvo može dobiti i do 204 tisuće kuna bespovratnih sredstava.


Kada je riječ o uvjetima, na javni poziv mogu se prijaviti oni čije kuće imaju više od 50 posto površine namijenjene stanovanju, do tri stambene jedinice ili kvadraturu do 600 metara kvadratnih. Prijavitelji u toj kući moraju imati prebivalište, uredno vlasništvo i dokaz da je kuća u potpunosti legalna. Mogućnost prijave ovisi i o energetskom razredu pa se tako mogu prijaviti građani kontinentalne Hrvatske za obnovu kuća energetskog razreda D ili niže, odnosno građani primorske Hrvatske čije kuće imaju energetski razred C ili niže, napominju iz Ministarstva.


Od ukupnog iznosa od 203 milijuna kuna predviđenog za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća, 32 milijuna kuna namijenjeno je za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća građana koji su u opasnosti od energetskog siromaštva. Prema socijalnim kriterijima, centri za socijalnu skrb će koordinirati energetske certifikatore kako bi najugroženijim građanima pomogli u prijavi, a predviđene mjere energetske obnove i trošak energetskih certifikatora će tim građanima biti financirane u potpunosti od strane Fonda.


Svi oni koji se planiraju aplicirati na natječaj savjet je da provjere imaju li svu potrebnu dokumentaciju, a njezin popis može se iščitati i na stranicama Fonda.