Primjena tek od 2020.

Plin poskupljuje za 600.000 kućanstava, Vlada razmišlja o nižem PDV-u. Hoće li to učiniti?

Jagoda Marić

Foto S. Drechsler

Foto S. Drechsler

Takav potez značio bi godišnje 250 do 300 milijuna kuna manje u državnom proračunu, a za toliko bi godišnje bio i manji trošak režija za oko 600 tisuća kućanstava u Hrvatskoj koja koriste plinZAGREB Brojne izmjene u sustavu PDV-a u posljednjih sedam godina građanima su, uz povećanje opće stope PDV-a s 23 na 25 posto, donijele i plaćanje snižene stope na niz proizvoda i usluga. Niža stopa PDV-a, ona od 13 posto, plaća se i na usluge odvoza smeća, isporuku vode i isporuku električne energije. Ti su se potezi Vlade često poklapali s najavama poskupljenja tih usluga, pa je niža stopa PDV-a zapravo više sprečavala povećanje računa za režije nego što je dovela do njihovog smanjenja. Godišnje se samo na isporuci električne energije država odrekla oko 600 milijuna kuna, što je onda spriječilo povećanje troškova za kućanstva u istom iznosu.


Dio usluga, poput isporuke plina ili toplinske energije, i dalje se oporezuje po stopi od 25 posto, iako je i tu riječ o cijenama koje se administrativno određuju i eventualno bi smanjenje stope PDV-a u potpunosti završilo u kućnim budžetima hrvatskih građana. Takvo će administrativno određivanje cijena plina biti na snazi do 2021. godine kad slijedi liberalizacija. Iako se cijene određuju administrativno, od 1. travnja slijedi poskupljenje plina od deset posto, a više sugovornika u Vladi nam je reklo da se nakon smanjenja PDV-a na dio prehrambenih proizvoda od 1. siječnja ove godine razmatra nastavak rasterećenja građana kad je u pitanju PDV te da se u sklopu toga analizira i smanjenje PDV-a na isporuku plina.


– Razmatramo i tu mogućnost, jednako kao što smo prije odluke analizirali smanje stope PDV-a na električnu energiju – kaže nam jedan sugovornik iz Vlade.
Takav bi potez značio godišnje 250 do 300 milijuna kuna manje u državnom proračunu. No, toliko bi godišnje bio i manji trošak režija za oko 600 tisuća kućanstava u Hrvatskoj koja koriste plin. Ideja o smanjenju PDV-a na isporuku plina za Vladu nosi i političke poene jer je riječ o cijeni koja se administrativno određuje pa dio uštede neće ostati trgovcima, nego se u potpunosti prelijeva na krajnje korisnike.


Praksa Ministarstva financija dosad je bila da primjena poreznih pravila počinje s prvim danom godine, pa prema toj praksi ni eventualna odluka Vlade o sniženoj stopi PDV-a ne bi stupila na snagu prije početka sljedeće godine. To znači da smanjenje PDV-a ne bi spriječilo povećanje računa za plin nakon 1. travnja. Dio naših sugovornika iz Vlade ističe da bi možda trebalo napraviti iznimku i smanjenjem PDV-a anulirati poskupljenje plina od 1. travnja.


Na primjedbu da bi se to baš zgodno poklopilo s predizbornom kampanjom za izbore za europski parlament, ističu da to ne govore zbog toga, te da im je to motiv onda bi takav potez sigurno imao više efekta na parlamentarnim izborima koji će se održati 2020. godine. Podsjećaju da se sniženje PDV-a na plin razmatralo i prije godinu i pol, kad je donesena odluka da se snizi stopa za isporuku električne energije.


Uz to sada, dodaje naš izvor, nikakva odluka nije donesena, a bilo kakvo smanjenje PDV-a, a time i proračunskih prihoda, morat će se ozbiljno vagati ako Vlada ostane kod odluke da od sljedeće godine opću stopu snižava na 24 posto. Takvu je odluku Vlada već jednom donijela, a bez obzira na to koliko ona bila korisna za građane, velik će utjecaj na njezinu primjenu imati činjenica da je to HDZ-ovo predizborno obećanje.