NajFotograf nagradni modni natječaj

Pravila nagradnog natječaja „NajFotograf” – nagradni modni natječaj

P. N.Članak 1.


Priređivači nagradnog natječaja su Tower Center Rijeka i Novi list d.d. (u daljnjem tekstu: Organizator). Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Nagradni modni natječaj (u daljnjem tekstu: natječaj) provodi se u svrhu promocije usluga Organizatora na svim platformama Tower Centra Rijeka i Novog lista.


Članak 2.
Natječaj se provodi u trajanju od 9. do 23. ožujka 2019.


Nakon zatvaranja natječaja od svih pristiglih radova, žiri (komisija) će odabrati pet najboljih kandidata, te ih pozvati na sudjelovanje u završnom eventu koji će se održati 6. travnja u Tower Centru Rijeka gdje će se proglasiti amaterski „NajFotograf“.


Članak 3.


Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.


Članak 4.


Za sudjelovanje u Natječaju potrebno je:


1. dostaviti mapu vlastitih radova sa 7 tematskih fotografija iz područja fashion, lifestyle ili beauty područja;


Sudionik jamči za sve dostavljene fotografije koje sadrže osobne podatke (fotografija osobe) da u tom slučaju ima pravo obrade i prosljeđivanje takvog osobnog podatka i preuzima punu odgovornost u slučaju bilo koje odgovornosti i naknade štete Organizatora.


Organizator može dostavljene fotografije bez ograničenja koristiti u svoje promidžbene svrhe i to pravo prenijeti  na treće osobe u istom opsegu.


2. imati javan Instagram profil;


Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja.


2. biti spreman odraditi 1 modni zadatak;


4. prijavu na natječaj s dostavom traženih radova iz točke 1. ovog članka, oznaku Instagram profila iz točke 2. ovog članka, imenom, prezimenom, adresom i kontakt telefonom potrebno je da sudionik dostavi na e-mail adresu: [email protected]


Članak 5.


Prijave na natječaj zaprimaju se zaključno s danom 23. ožujka 2019. godine.


Od svih prijavljenih radova, komisijski će biti određeno tko će biti pozvan na sudjelovanje u završnom eventu.


Na završnom eventu ukupno će biti proglašeno 3 Sudionika koji će osvojiti nagrade iz nagradnog fonda.


Pobjednici će biti objavljeni na medijskim platformama Organizatora.


Nagrade za pobjednike:


Prva nagrada


1. vrijednosni bon u iznosu od 5.000,00 kuna


2. mobilni uređaj


3. novčana nagradu u iznosu 1.000,00 kuna na Golden Tower kartici za kupovinu u Tower Center Rijeka


Druga i treća nagrada:


1. mobilni uređaj


2. novčani iznos od 500,00 kuna na Golden Tower kartici za kupovinu u Tower Center Rijeka


Tri prvoplasirana osvojit će navedene nagrade i priliku da surađuju na budućim modnim projektima priloga Life i Tower Centera:


– suradnja s modnim blogericama na projektu Tower inspiracija s potpisom NajFotograf na svim medijskim kanalima Tower Center Rijeka i Life


– intervju za prilog Life i Tower Magazin.


Sudionik nema pravo zahtijevati drugačiju nagradu od onih koje su ovdje navedene. Nagrada nije zamjenjiva za novac, druge proizvode ili usluge. Sudionike koji su dobitnici natječaja Organizator će nagraditi na završnom eventu. Preuzimanjem nagrade od strane Sudionika prestaju sve obveze Organizatora prema njemu temeljem ovog nagradnog natječaja.


Članak 6.


Osobni podaci sudionika nagrade igre obrađuju  se sukladno pravilima privatnosti Organizatora Novi List d.d. objavljenim na službenim stranicama www.novilist.hr u skladu s Jedinstvenom politikom zaštite osobnih podataka Novog Lista d.d. i Opće uredbe o zaštiti podataka EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine (GDPR).


Ovim natječajem prikupljaju se i obrađuju slijedeći osobni podaci:


Ime, prezime i adresa sudionika – prikuplja se i obrađuje  na temelju Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (N.N. 8/2010) i obrada je zakonita sukladno članku 6. stavak 1 točka (c) Opće uredbe o zaštiti podataka.


Kontakt telefon sudionika – prikuplja se obrađuje radi kontaktiranja za potrebe  provođenja ovog nagradnog natječaja i obrada je zakonita temeljem članka 6. stavak 1 točka (b) Opće uredbe o zaštiti podataka.


Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvaju se 120 dana od dana  završetka nagradne igre, osim osobnih podataka za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika, koji se pohranjuju na rok od  5 godina. Iznimno, duži rok pohrane moguć je u slučaju sudskih i drugih pravnih postupaka, u kojem slučaju je rok čuvanja do pravomoćnog okončanja takvog postupka.


Za upite koji se odnose na obradu osobnih podataka i za ostvarivanje prava u svezi istih, može se obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail adresu: [email protected] te podnijeti prigovor nadzornom tijelu [email protected] .


 


Članak 7.


Organizator će pregledati sve prijavljene sadržaje na nagradni zadatak i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:


· Sudionik prekrši Pravila;


· Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;


· se napisani komentar Sudionika u Natječaju ne pridržava teme Natječaja;


· prijavljeni komentar Sudionika na nagradno pitanje nije autorsko djelo Sudionika koji se prijavljuje, ili Sudionik ne pruži dokaz o autorskom djelu u roku od 24 sata na upit Organizatora;


· Sudionik se koristi lažnim profilom kako bi se prijavio na Natječaj. Lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhe sudjelovanja na Natječaju;


· prijavljeni radovi na nagradni natječaj je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se ili prikazuju javne osobe ili napisani tekst na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom.


Članak 8.


Organizator zadržava pravo prekinuti Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvidjeti, spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici www.novilist.hr


Članak 9.


Dobitnici ne snose obavezu plaćanja nikakvih poreza, obveze ili naknada direktno povezanih s nagradama.


Članak 10.


U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nagradnog natječaja nadležan je Općinski sud u Rijeci.


U Rijeci, 9. ožujka 2019.