Nova čelna osoba

Tri su kandidatkinje za novu ravnateljicu Dječjeg vrtića Opatija

Marina Kirigin

Foto Sergej Drechsler

Foto Sergej DrechslerOPATIJA – Sadašnja ravnateljica Dječjeg vrtića Opatija Sabrina Jelić te dvije odgajateljice opatijskog dječjeg vrtića, Biljana Šuša i Aleksandra Tramontana, kandidatkinje su za ravnateljicu opatijskog vrtića.


Jedine su to tri molbe pristigle na natječaj koji je krajem travnja bio otvoren samo osam dana.


Po otvaranju pristiglih ponuda, predsjednica Upravnog vijeća DV-a Opatija Sanja Mišović Kalanj izjavila je da sve tri kandidatkinje imaju uvjete i da su im zamolbe potpune.
Tijekom jučerašnjeg dana bio je i obavljen razgovor s kandidatkinjama, nakon čega će Upravno vijeće predložiti novu čelnu osobu dječjeg vrtića, a novu ravnateljicu imenovat će potom Vijeće Grada Opatije.


Tijekom prošlih natječaja za ovo radno mjesto, baš kao i ovog puta, najčešće su se javljale djelatnice same opatijske ustanove.


I dok je Jelić, koja je ranije također bila odgojiteljica u DV-u Opatija, već u dva navrata pobijedila te se na čelu ustanove zadržala osam godina, odnosno dva mandata, dvije preostale kandidatkinje, Šuša i Tramontana, kao kandidatkinje na prošlim natječajima su gubile.


U javnosti se uvijek vodila velika polemika o tome koja bi od djelatnica bila najadekvatnija za čelnu osobu dječjeg vrtića, kao i u političkim krugovima od kojih je svaki često imao svog pulena za utrku.


Prema riječima Sanje Mišović Kalanj, sve će biti jasnije najkasnije do ponedjeljka, do kada će iznijeti svoj prijedlog i poslati ga gradskim vijećnicima.