Općinsko vijeće Jelenje

Zvali zaštitara na sjednicu zbog Ervina Radetića, on im se nije pojavio

Sanja Gašpert

Foto Sanja Gašpert

Foto Sanja Gašpert

Na prošloj sjednici nezavisni vijećnik Radetić je, unatoč izrečenim mjerama predsjednika Vijeća Luke Zaharije zbog nedoličnog ponašanja, odbio napustiti dvoranu pa je na ovu sjednicu, na kojoj međutim Radetić nije bio nazočan, pozvan zaštitarJelenjski vijećnici usvojili su druge izmjene i dopune proračuna za 2020. godinu koje se uobičajeno donose krajem godine, a uglavnom su tehničke naravi. Prihodi su smanjeni za svega 93 tisuće kuna, s time da je u samoj strukturi došlo do smanjenja na prihodima poslovanja za 492.688 kuna, uz istovremeno povećanje na poziciji prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 399.500 kuna. Kako je istaknuto u obrazloženju prijedloga rebalansa, radi se o prodaji dvaju kuća u vlasništvu Općine Jelenje.


Stabilan proračun


– Porezni prihodi, kao najvažnija stavka prihodne strane proračuna, ovim se rebalansom dodatno smanjuju za 410.188 kuna i to samo na poziciji povrata i uplata po godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2019. godinu koji smo dobili od Porezne uprave u svibnju.


Rashodi poslovanja povećavaju se za 344.801 kunu, uz istovremeno smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 302.989 kuna, a radi se o smanjenju troškova za reciklažno dvorište u Podhumu, u vidu izgradnje projekta i smanjenje izdataka za otplatu kredita za javnu rasvjetu u iznosu od 135 tisuća kuna s obzirom na to da će prva rata dospjeti na plaćanje tek početkom sljedeće godine, kazao je načelnik Općine Jelenje Robert Marčelja.
Dodao je, kako se uzimajući u obzir sve promjene na prihodnoj i rashodnoj strani ukupni prihodi, zajedno s neutrošenim sredstvima iz prethodne godine, ovim izmjenama planiraju na razini od 32.706.812 kuna, a u tolikom su iznosu planirani i ukupni rashodi čime su prihodi i primici i rashodi i izdaci uravnoteženi.


Marčelja je također istaknuo kako je unatoč pandemiji COVID–19 proračun za ovu godinu izuzetno stabilan, a do kraja godine izvest će se još neki komunalni radovi. Izgradnja i razvoj općine Jelenje planira se i sljedeće godine, a proračun za 2021. godinu već je neko vrijeme na otvorenom savjetovanju s javnosti, dostupan na www.jelenje.hr, istaknuo je Marčelja.


Radna sjednica Općinskog vijeća Jelenja na kojoj je usvojen drugi rebalans proračuna bila je specifična po tome što je na njoj prvi put u povijesti održavanja sjednica angažiran profesionalni zaštitar. Kako je obrazložio predsjednik Općinskog vijeća Luka Zaharija, zbog nedoličnog ponašanja nezavisnog vijećnika Ervina Radetića na prošloj sjednici Vijeća, Zaharija je kao predsjednik Općinskog vijeća bio prisiljen angažirati profesionalnu osobu koja će osigurati da se provode odluke vezane za red i mir na radnoj sjednici.


Naime, prema riječima Zaharije, vijećnik Ervin Radetić, na svoj je svojstven način, za govornicom, izvrijeđao dio članova Općinskog vijeća, kao i predsjednika Općinskog vijeća. Nakon što mu je predsjednik Vijeća oduzeo riječ zbog nedoličnog ponašanja, a nakon toga i izrekao mjeru napuštanja radne sjednice, Ervin Radetić oglušio se na izrečene mjere te je odbio napustiti sjednicu.


Divljanje i vrijeđanje


– Ne želim se natjeravati na radnim sjednicama. Poštujem tuđe i drugačije mišljenje, no kada govornicu koristite za divljanje, vrijeđanje i omalovažavanje ostalih članova vijeća, kao i dužnosnika i zaposlenika tako da se pritom prijeđe granica dobrog ukusa, sukladno Poslovniku, taj se dio odmah sankcionira oduzimanjem riječi ili mjerom napuštanja sjednice ako se isto ponavlja, kazao je Zaharija, dodajući kako izrečenu mjeru treba i provesti.


Inače, na ovoj sjednici na kojoj je usvojen rebalans proračuna vijećnik Ervin Radetić nije bio nazočan, a uvođenje zaštitara na sjednice Općinskog vijeća komentirao je i načelnik Općine Jelenje Robert Marčelja.


– Nažalost, u više navrata pokazalo se da su vijećnici nezavisne liste Radetić veoma skloni nedoličnom ponašanju, kada ne prihvaćaju mišljenje većine. Posljednja sjednica Općinskog vijeća zorno je pokazala odnos prema kolegama u Općinskom vijeću, stručnim službama, načelniku i zamjeniku, ali i gostima koji su bili u dvorani Doma kulture u Dražicama.


Što se Ervina Radetića tiče i njegova posljednjeg ispada na radnoj sjednici zaista ništa neočekivano. Ipak, treba biti na oprezu jer radi se o čovjeku koji je prekršajno osuđivana osoba za nasilje, stoga smatram da je odluka o angažiranju zaštitara dobra, kako bi se na adekvatan način zaštitili svi sudionici predstavničkog tijela, ali i osiguralo provođenje odluka, napomenuo je Marčelja.


Ništetni ugovori


Općinski sud u Rijeci proglasio je ništetnim ugovore između nekadašnjeg načelnika Općine Jelenje Ervina Radetića i njegove sestre Vande Radetić Tomić, vlasnice Prdesign obrta za odnose s javnošću, točnije pravni posao sklopljen tijekom 2016. i u prvoj polovici 2017. godine. Riječ je o ugovoru o obavljanju usluga tiskanja glasila Općine Jelenje.


Sudski predmet je u proceduru pokretanja postupka poslalo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa koje je tako kaznilo obitelj Radetić koji su poslovali međusobno, a sam cilj navedenog tijela je sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti.